13 فوریه 2022

نصب کتابخانه های خیابانی در سطح شهر

اقدام ارزشمند شهرداری لار در چارچوب ترویج فرهنگ مطالعه و کتاب خوانی؛ نصب کتابخانه های خیابانی در سطح شهر به گفته اکثر جامعه شناسان، اقوام و مللی که با مطالعه…

شهردار اصفهان:

خط دوی متروی اصفهان در حال اجرا است

از سال آینده کیفیت زندگی در محلات کم برخوردار ارتقا می‌یابد شهردار اصفهان گفت: هفته گذشته دستگاه TBM در ضلع غربی خط دو متروی اصفهان، از ایستگاه کهندژ به ایستگاه…