۳۰ شهریور ۱۳۹۸

چهارشنبه های پاک در قلب پایتخت

معاون خدمات شهری و محیط زیست شهرداری منطقه ۶، از اجرای طرح فوریتی نگهداشت شهر در چهارشنبه های هر هفته در محلات منطقه شش خبر داد. به گزارش روابط عمومی…

در استقبال از مهر

رانندگان سرویس مدارس شمال تهران آموزش دیدند

رانندگان سرویس مدارس شمال تهران در راستای خدمات رسانی بهتر به دانش آموزان و ارتقاء ایمنی سفرها تحت آموزش قرار گرفتند. به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه یک محمد خردمند…

همزمان با آغاز سال تحصیلی و فصل بارندگی در حال انجام

اجرای طرح ویژه نگهداشت شهر در منطقه ۱۵

طرح فوریتی و ویژه نگهداشت شهر منطقه ۱۵ چهارشنبه و پنج شنبه هر هفته در سطح نواحی و منطقه همزمان با آغاز سال تحصیلی و فصل بارندگی در حال انجام…