نوزدهمین نشست رسمی شورای شهر کاشان

بررسی اصلاح بودجه ۹۶ شهرداری کاشان/ بررسی وضعیت شرکت گردشگری میقات تمدن آریا

نوزدهمین نشست رسمی شورای شهر کاشان با حضور اعضا، شهردار، معاون برنامه ریزی و هماهنگی و مشاور امور اجتماعی،فرهنگی و شوراها شهرداری در رابطه به اصلاح بودجه ۹۶ و تعییت…