تاریخ انتشار: 02 آگوست 2015 - اخبار, اخبار شهرداری ها

جمع آوری لباس های مستعمل وانواع شیشه در غرفه های بازیافت مرکز شهر...

پایگاه خبری روابط عمومی شهرداری ها -

معاون خدمات شهری و محیط زیست شهرداری منطقه ۱۱ از جمع آوری شیشه و لباس مستعمل در غرفه های بازیافت محلات ۱۷ گانه این منطقه خبر داد.
امیر حسین عساری معاون خدمات شهر ی و محیط زیست شهر داری منطقه ۱۱ با اعلام این خبر اظهار داشت:بازیافت شیشه و منسوجات عنوانی است که خیلی کمتر از سایر شاخه های بازیافت به آن پرداخته شده است. اما با توجه به سهم قابل توجه ای که در پسماند شهری دارد نیاز است اهمیت بیشتری را به آن معطوف کنیم .
وی در ادامه بیان داشت: در همین راستا با همکاری اداره بازیافت در ۱۱ غرفه بازیافت سطح منطقه جمع آوری لباس های مستعمل و شیشه در حال انجام است.
عساری ادامه داد: شهروندان در قبال تحویل پسماند به غرف بازیافت مواد شوینده و وجه نقد دریافت می کنند.
معاون خدمات شهری و محیط زیست شهرداری منطقه ۱۱ خاطر نشان کرد: وجود غرفه های بازیافت در محله ها با توجه به ایجاد سیستم انگیزشی و تشویقی امکانات مناسبی را برای جمع آوری فراهم آورده است. همچنین پیمانکاران بازیافت منطقه ۱۱ با جمع آوری پسماند می توانند نقش اساسی در اجرای این طرح ایفا کنند.

چاپ چاپ