به گزارش روابط عمومی منطقه سه شهرداری مشهد

راه آهن مشهد مرکز توزیع هویت و فرهنگ رضوی شهر بهشت

پایگاه خبری روابط عمومی شهرداری ها -

وحید جلیلی در بازدید از ایستگاه راه آهن مشهد؛
راه آهن مشهد مرکز توزیع هویت و فرهنگ رضوی شهر بهشت
را آهن مشهد می تواند مبدل به مرکز توزیع هویت رضوی در ایران شود.
راه آهن مشهد مرکز توزیع هویت و فرهنگ رضوی شهر بهشت
به گزارش روابط عمومی منطقه سه شهرداری مشهد، وحید جلیلی در بازدید از بزرگترین ورودی ریلی شرق کشور، با اشاره به موضوع فوق گفت: راه آهن مشهد یکی از ظرفیت های مغفول مانده شهر مشهد است که باید از فرصت آن برای انتقال بن مایه های فرهنگ رضوی استفاده نمود.
معاون فرهنگی و اجتماعی شهردار مشهد ترویج فرهنگ رضوی را یک تکلیف دانست و تصریح کرد: بست و گسراندن فرهنگ رضوی که از اصول ثابت حیات تکاملی انسان ریشه می‌گیرد و منبعث از ابعاد اصیل انسانی است یکی از وظایف کاری ما در شهر مشهد است؛ چرا که در بن مایه درونی خود می تواند به جریان‌سازی فکری و ایجاد بستری مناسب برای رویکردهای عالمانه در حوزه سیک زندگی خانواده منجر شود.
وی با ترسیم نمایی از روزهای ۸ سال دفاع مقدس در شهر مشهد گفت: یکی از اصلی ترین مسیرهای انتقال رزمندگان در هشت سال دفاع مقدس ایستگاه راه آهن بوده است و فضاسازی برای یادآوری و بازسازی آن روزها که بخشی از هویت مشهد است، در دستور کار معاونت فرهنگی قرار خواهد گرفت.
وحید جلیلی ورود ۳۰ درصدی زائرین بارگاه منور رضوی از ایستگاه راه آهن را یک فرصت مغتنم دانست و خاطرنشان ساخت: باید از این مجال برای بازتابی عناصر هویت بخش شهر مشهد در کنار بسط فرهنگ رضوی استفاده نمود و از ظرفیت های وابسته به زیارت زوار علی ابن موسی الرضا(ع)، برای شتاب بخشی به این فرآیند و انتقال این فرهنگ به سایر شهرها و بلاد اسلامی بهره جست.

چاپ چاپ