تاریخ انتشار: 03 آگوست 2015 - اخبار

رویکرد جوان گرایی در مدیریت شهرداری دزفول

پایگاه خبری روابط عمومی شهرداری ها -

دزفول ،خبرنگار آّبادان نو
همزمان با روی کار آمدن مهندس محمدرضا کرمی نژاد شهردار دزفول در دی ماه سال ۹۲ ، شاهد موج جدیدی از حضور جوانان در پست های مدیریتی و کارشناسی این شهرداری هستیم که حاکی از نگرشی اعتماد گرایانه به جوانان در این شهرداری است.
گویی مهندس کرمی نژاد پوسته اندازی در مدیریت شهرداری دزفول و جوان گرایی سنی و عقلی را یکی از اصول مدیریت خود می داند با این امید که اولین شهرداری استان خوزستان از توان مندی های موجود و مناسب در جوانان دزفولی حداکثر بهره را ببرد.
از آنجا که شهرداری ها در دنیا بویژه ایران نهادی عمومی و غیردولتی هستند و نیازمند به هماهنگی با سایر ادارات و نهاد های بیرونی برای پیشبرد اهداف خود وراضیت مردم است لذا استفاده از نیروهای جوان و با انگیزه برای پیگیری کارها و تعامل با سایر نهاد ها می تواند راه گشای بسیاری از مشکلات شهروندان باشد.
می توان حدس زد شهردار دزفول با استفاده از نیروهای جوان در بدنه شهرداری می خواهد توسعه درون سازمانی و درون زا را محقق کند.البته برای بهبود اوضاع باید نوع نگاه به شهر نیز اصلاح شود و هر شهروندی باید در چارچوب جایگاه خود نسبت به ارتقا وضع موجود با ملاحظات قانونی، دولتی و اجتماعی اقدام کند.
برخی انتصابهای انجام شده در شهرداری دزفول با رویکرد استفاده از جوانان در زمان مدیریت مهندس کرمی نژاد به این شرح است :روح اله بهشتی فر معاون فرهنگی و اجتماعی ،محسن زرشناس سرپرست روابط عمومی ،ایمان کناری زاده معاون اداری و مالی، علی قلطاغ ساز مدیرعامل سازمان باغ بهشت ، محمد صفاری پور مدیرعامل سازمان تاکسیرانی ،علیرضا فرهاد نژاد، مدیرعامل سازمان خدمات موتوری ، ، حمید قربان نژاد سرپرست کارپردازی شهرداری ، عبدالحسین معظم فر مدیرعامل سازمان آتش نشانی ، میثم محمد زاد مشاور شهردار و…

چاپ چاپ