شهردار قم تأکید کرد: توجه ویژه به آموزش و پرورش از ضرورت‌های تمامی جوامع پویا است

شهردار قم تأکید کرد: توجه ویژه به آموزش و پرورش از ضرورت‌های تمامی جوامع پویا است...

پایگاه خبری روابط عمومی شهرداری ها -

شهردار قم با اشاره به اهمیت ویژه بحث آموزش در جامعه گفت: توجه ویژه به آموزش و پرورش از ضرورت‌های تمامی جوامع پویا است.

دکتر مرتضی سقائیان نژاد در دیدار مدیر کل اداره آموزش و پرورش استان قم که در دفتر شهردار قم انجام شد، تعاملات شهرداری و آموزش و پرورش را مورد توجه قرار داد و افزود: شهرداری آمادگی هرگونه تعامل و همکاری با آموزش و پرورش را دارد.

وی با بیان اینکه در مدیریت یکپارچه شهری آموزش یک عنصر اساسی محسوب می‌شود ابراز داشت: مدیریت مطلوب شهر با بحث آموزش عجین شده است و برای توسعه شهر نیازمند کمک‌های آموزش و پرورش هستیم.

شهردار قم در ادامه با اشاره به اهمیت برنامه‌ریزی‌های کشوری در بحث آموزش و پرورش تصریح کرد: نباید تحت هیچ شرایطی آموزش و پرورش در بحران قرار گیرد زیرا که آموزش به نوعی مغز هر جامعه‌ای است.

دکتر سقائیان نژاد با بیان اینکه باید دغدغه‌های معلمان را مورد توجه ویژه قرار داد خاطر نشان کرد: معلمان وظیفه حساس و خطیری بر عهده دارند و آینده نیروی انسانی کشور در دستان ایشان است، لذا نباید گذاشت معلمان در تنگناهای مالی قرار گیرند.

۱۳۹۴/۰۵/۱۲
اداره کل روابط عمومی و بین‌الملل شهرداری قم

چاپ چاپ