کیفیت، فلسفه وجودی روابط عمومی سرآمد
حسین بروجردی مدیرکل روابط عمومی سازمان توسعه تجارت

کیفیت، فلسفه وجودی روابط عمومی سرآمد

تاریخ انتشار: 06 آگوست 2015 - یادداشت
پایگاه خبری روابط عمومی شهرداری ها -

حسین بروجردی مدیرکل روابط عمومی سازمان توسعه تجارت – یک روابط‏ عمومی سرآمد فراتر از کمیت‏ ها، بر استراتژی کیفی تکیه دارد تا بر محور شناخت علمی از سازمان، عملکرد و اهداف آن و آشنایی با نقاط قوت و ضعف سازمان، و ظایف و اهداف خود را پیش ببرد. بهره ‏مندی از تفکر، استراتژی ارتباطی و برنامه‏ محوری ازجمله مواردی هستند که سرآمدی روابط ‏عمومی را تضمین می‏ کنند. راهبرد بنیادی یک روابط ‏عمومی مدرن و تحلیل‏گر، ایجاد ساختار تعامل‏ گرا و اثربخش در عرصه ارتباطات به منظور بهره ‏مندی از شبکه های ارتباطی است.

شبکه اطلاع رسانی روابط عمومی ایران (شارا)- اصطلاح روابط‏ عمومی، ترجمه واژه Public Relation است که تعاریف و معانی گوناگونی برای آن بیان شده است. رکس هارلو از پیشگامان روابط عمومی در جهان می‌گوید: «روابط‏ عمومی دانشی است که به وسیله آن سازمان‏ها آگاهانه می‏ کوشند به مسئولیت اجتماعی خود عمل کنند تا بتوانند تفاهم و پشتیبانی کسانی را که برای توسعه نیاز دارند، به دست آورند.»

ذات ارتباطی روابط‏ عمومی غیرقابل ‏انکار است و به‏ همین دلیل از زیرشاخه‏ های علم ارتباطات محسوب می‌شود و مشارکت و تعامل و تفاهم از اجزای ناگسستنی آن است.

اما امروزه روابط ‏عمومی پیش ‏از آنکه دانش باشد مجموعه‏ ای از علم، فن، هنر و خلاقیت است‏. روابط عمومی پنجره ‏ای است که یک سازمان رو به مخاطبان خویش می‏ گشاید و ضمن تعامل و تفاهم با دیگر سازمان‏ها و مخاطبان، به ایفای کارکردها یا اطلاع ‏رسانی، کسب اطلاعات و ایجاد ارتباط دوسویه می‏ پردازد و با گسترش تفاهم و اعتماد و مشارکت بین سازمان و مخاطبان و کمک به مدیریت سازمان برای همگام شدن با تغییرات محیطی، به پویایی و رشد و توسعه سازمان و تحقق اهداف و آرمان‏ های آن یاری می ‏رساند.

با گسترش تکنولوژی و ایجاد ابزار نوین ارتباطی روابط‏ عمومی ‏ها نیز دستخوش تغییر و تحول شدند. این مسئله ضرورت به‌روزشدن و همگامی با ارتباطات‏ جهانی را در این حوزه بیش از پیش آشکار کرده است. گرچه باید توجه داشت که سرآمدی روابط‏ عمومی‏ ها نه در برخورداری از همه ابزارها و تکنولوژی مدرن، بلکه در میزان اثرگذاری در ایفای این نقش، خلاقیت، بهره‏وری کیفی و هدفمند از امکانات است.

دراین راستا یک روابط‏ عمومی سرآمد فراتر از کمیت‏ ها، بر استراتژی کیفی تکیه دارد تا بر محور شناخت علمی از سازمان، عملکرد و اهداف آن و آشنایی با نقاط قوت و ضعف سازمان، و ظایف و اهداف خود را پیش ببرد. بهره ‏مندی از تفکر، استراتژی ارتباطی و برنامه‏ محوری ازجمله مواردی هستند که سرآمدی روابط ‏عمومی را تضمین می‏ کنند. راهبرد بنیادی یک روابط ‏عمومی مدرن و تحلیل‏گر، ایجاد ساختار تعامل‏ گرا و اثربخش در عرصه ارتباطات به منظور بهره ‏مندی از شبکه های ارتباطی است.

کیفیت، فلسفه وجودی یک روابط عمومی را تعیین می‏ کند و به عبارت روشن‏ تر مؤلفه کیفیت، مهمترین معیار تشخیص روابط ‏عمومی فعال و اثربخش از روابط ‏عمومی منفعل و تشریفاتی است بر همین اساس روابط‏ عمومی می‏ کوشد در مرزهای سازمانی و فراسازمانی به ایجاد ارتباط متقابل مردم و مسئولان، اطلاع ‏رسانی به مردم و کسب بازخورد و اطلاعات، آماده‏ سازی افکار عمومی برای اجرای طرح ‏ها و برنامه‏ های سازمان، تجزیه و تحلیل گرایش ‏های مخاطبان عام و خاص بپردازد. با این حال روابط‏ عمومی‏ ها همواره با برداشت نادرست برخی از مدیران اجرایی روبرو هستند، متأسفانه برخی نقش روابط‏ عمومی را توجیه‏ گر و توصیف ‏کننده برنامه‏ ها و تصمیمات سازمان می ‏دانند که این امر به انفعال این بخش می ‏انجامد. تنها با تغییر نگرش مدیران است که می‏ توان به یک روابط‏ عمومی فعال و تحلیل‏گر و اثربخش و برنامه ‏محور دست یافت.

بدیهی است که ایجاد یک روابط‏ عمومی کارآمد و پویا، نیازمند بکارگیری حداکثر توان علمی در تدوین برنامه‏ های دقیق، روش ‏های عملیاتی، منطبق بر امکانات و مقررات و فارغ از هرگونه رؤیاپردازی در یک سازمان است.

چاپ چاپ