معاون فنی و عمرانی شهرداری کاشان:

۹۰کیلومتر از معابر و جاده های کاشان بهسازی و آزادسازی شده است...

تاریخ انتشار: 07 آگوست 2015 - اخبار, اخبار شهرداری ها
پایگاه خبری روابط عمومی شهرداری ها -

بهروز گرانمایه معاون فنی و عمرانی شهرداری کاشان در نشست فصلی شورای مدیران شهرداری کاشان از از افزایش بودجه این معاونت در دوسال اخیر خبر داد وگفت:تغییر مدیریت و محوریت برنامه های شهرداری باعث افزایش فعالیت های عمرانی گردیده است.
بهروز گرانمایه اظهار داشت از مجموع بودجه ۴۴۰میلیاردتومانی شهرداری کاشان در سال ۹۴ حدود ۷۰درصد آن جهت انجام پروژه های فنی و عمرانی اختصاص یافته است.
گرانمایه اظهار داشت:رشد بالغ بر ۴۰۰درصدی بودجه شهرداری نسبت به سال ۹۱ نشان از برنامه و اهداف شهردار کاشان است که براساس اصول ، ضوابط و قانون محقق خواهد شد و مردم شاهد اقدامات شهرداری هستند.
معاون فنی و عمرانی شهرداری کاشان افزود:در ۱۸ ماهه اخیر بالغ بر ۹۰کیلومتر از معابر و جاده های کاشان بهسازی و آزاد سازی شده است و پروژه های متعددی نیز در دستور کار قرار دارد.
وی تشکیل مناطق جدید در شهرداری را باعث ظهور توانمندی های بسیاری از کامندان شهرداری دانست و گفت:بدلیل در سایه قرار گرفتن برخی کارمندان و نبود فضای مناسب برای ارائه توانمندی هایشان باعث پایین آمدن کارایی آنها شده بود که با ایجاد مناطق جدید شاهد بروز توانایی های این کارمندان هستیم.
وی از دیگر اقدامات قابل تقدیر شهردار کاشان به ایجاد عرصه رقابت سالم میان پیمانکاران اشاره کرد و افزود:حضور پیمانکاران غیر بومی در منطقه باعث شد تا پیمانکاران بومی نیز جسارت پیدا کنند و در پروژه های بزرگ شهری حضور پیدا کنند و توانایی های خود را بسنجند.
سید مجید امینی مدیر عامل سازمان زیباسازی شهرداری کاشان نیز در این مراسم گفت:با تشکیل سازمان زیباسازی در شهرداری کاشان ایجاد نشاط و روحیه جزو اولویت های اصلی این سازمان قرار گرفته است.
امینی ایجاد ۹ زمین بازی و ورزشی کودکان در سطح شهر و خریداری و آماده نصب بودن ۱۰زمین بازی دیگر را از اهم فعالیت های این سازمان دانست و تصریح کرد: اجرای نقاشی های دیواری،نورپردازری،باتیس و بهسازی میادین و تهیه المان های فرهنگی از مهمترین اقدامات این سازمان در راستای ایجاد روحیه و نشاط اجتماعی بوده است.
وی کاشان را بدلیل توریست پذیر بودن را دارای ظرفیت و پتانسیل های بلا دانست و ابراز امیدواری کرد:تا با حضور کارشنتاسان و استفاده از هنرمندان کاشانی شاهد ارتقای جایگاه کاشان باشیم

چاپ چاپ