تاریخ انتشار: 08 آگوست 2015 - اخبار

مشارکت ۲۴۵۰ واحد تجاری منطقه ۱۵ با طرح آسمان آبی زمین پاک...

پایگاه خبری روابط عمومی شهرداری ها -

۲۴۵۰ واحد تجاری منطقه ۱۵ به کمپین آسمان آبی زمین پاک پیوستند.
به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه ۱۵، مهندس رحمان پارسا معاون امور شهری و محیط زیست منطقه با اعلام مطلب فوق افزود: در راستای دستیابی به اهداف آسمان آبی زمین پاک و همچنین تلاش در جهت فرهنگ سازی تفکیک زباله از مبدا و مدیریت پسماند، آموزشگران اداره بازیافت با حضور در محل کار اصناف به تشریح اهداف این طرح و ابلاغ ماده ۱۶ سازمان مدیریت پسماند پرداخته و از آنان برای مشارکت در طرح دعوت به عمل آوردند.
وی با اشاره به اینکه این طرح با رویکرد کاهش هزینه های جمع آوری زباله و برگرداندن مواد قابل بازیافت به چرخه تولید انجام می شود، خاطر نشان کرد: در این راستا آموزشگران در ۸ محور تجاری شامل خیابان رضایی در ناحیه یک، بلوار ابوذر در ناحیه دو، خیابان ابراهیمی در ناحیه سه، خیابان صالحی در ناحیه چهار، بیست متری افسریه در ناحیه پنج، خیابان ابومسلم و مظاهر در ناحیه شش، خیابان بهشتی در ناحیه هفت و خیابان دنا در ناحیه هشت به آموزش چهره به چهره پرداخته و موفق به جلب مشارکت ۲۴۵۰ واحدتجاری شدند.
مهندس پارسا یادآور شد: در حال حاضر ماشین های ملودی بازیافت منطقه دوبار در هفته به این واحدها مراجعه و زباله های خشک را جمع آوری می کند.

چاپ چاپ