اقدامات عمرانی شهرداری فاضل آباد در تیرماه ۹۴

پایگاه خبری روابط عمومی شهرداری ها -

مهندس کیاالحسینی معاونت شهرداری در گزارشی کوتاه عمده فعالیتهای عمرانی را در تیر ماه تشریح نمود.
ایشان جدول بندی و تسطیح و زیر سازی کوچه ها و معابر شهری را از اقدامات اساسی این ماه عنوان و افزود که این اقدامات در راستای تحقق نهضت جدول و آسفالت می باشد. و کلیه این معابر در حال آماده سازی برای آسفالت می باشند که در ماه جاری انجام خواهد شد.
مهندس کیاالحسینی با اشاره به اهم اقدامات صورت گرفته در این ماه ، در خصوص عدم اتمام به موقع پروژه بلوار خیابان شیرنگ که پیش از این از سوی واحد عمران پایان تیرماه اعلام شده بود، ضمن پوزش از شهروندان و اهالی محله شیدالشهداء علت تاخیر پروژه مذکور را تغییر نوع و رنگ بلوکهای بلواری عنوان کرد و افزود در این پروژه از بلوکهای بلواری رنگی سبز استفاده شده است که زیبایی خاصی به آن می دهد.
اهم اقدامات عمرانی در این ماه به شرح ذیل می باشد:
عملیات جدول بندی معابر به متراژ ۲۳۰۰ متر طول
شامل کوچه های اول ، دوم ، سوم ، چهارم غربی و شرقی شهرک فرهنگیان- رضوان ۲۱ ، ۱۶ متری شهمیرزادی (دو طرف) – کوچه ولایت ۱۹ – ادامه جدول خیابان اصلی در ورودی غربی شهر و کوچه های اول ،دوم ،سوم ضلع غربی رضوان ۴۱
زیر سازی و تسطیح معابر فوق و کلیه کوچه هایی که عملیات جدول آن به اتمام رسیده است و خیابان ۲۵ متری بهداشت – به متراژ ۱۵۰۰۰متر مربع
نصب ۵۰ عدد زیر باکسی زباله
اجرای سپتینگ ذخیره آب با حجم ۷۰۰۰۰ لیتر
عملیات بتن ریزی معابر:
شامل کوچه فرعی رضوان ۴۱ – کوچه های فرعی رضوان ۱۳ و رضوان ۱۵ و رضوان ۳۹ به متراژ ۱۵۰۰ متر مربع
لایروبی رودخانه کفشگیری حد فاصل پل قدیم و جدید به متراژ ۶۵۰۰ متر مربع
(ادامه پروژه دیوار سنگی به مقدار ۵۰ متر طول

چاپ چاپ