روابط عمومی شهرداری منطقه 6

کارگران فصلی از خدمات بیمه، اموزش و اشتغال بهره مند می شوند...

تاریخ انتشار: 13 آگوست 2015 - اخبار, اخبار شهرداری ها
پایگاه خبری روابط عمومی شهرداری ها -

ساماندهی کارگران فصلی منطقه ۶ // کارگران فصلی از خدمات بیمه، اموزش و اشتغال بهره مند می شوند
کارگران فصلی شهرداری منطقه ۶ با ثبت نام در مرکز رفاه و مشارکت ها ی اجتماعی می توانند از خدمات بیمه، آموزش و اشتغال بهره مند شوند.
به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه ۶ ، بتول جرجانی از ساماندهی کارگران فصلی منطقه ۶ خبر داد و گفت: کارگران فصلی محله ها توسط مرکز رفاه و مشارکت های اجتماعی شهرداری منطقه ۶ ساماندهی می شوند،
به گفته رئیس مرکز رفاه و مشارکت های اجتماعی شهرداری منطقه ۶ ، هر ماه حدود ۲۰۰ نفر از کارگران فصلی به این مرکز مراجعه و نام شان در لیست کارگران تحت پوشش ثبت می کنند.
وی ادامه داد: با ساماندهی وضع این کارگران، دسترسی شهروندان به کارگران ماهر و نیمه ماهر آسان تر می شود و همچنین برخی از کارگران هم برای شرکت در دوره های آموزشی به سازمان فنی و حرفه ای معرفی می شوند.
بنابر این گزارش، مرکز رفاه و مشارکت های اجتماعی منطقه ۶ در خیابان یوسف آباد ، میدان جمال الدین اسدآبادی قرار دارد.

چاپ چاپ