فعالیتی دیگر از پروژه های عمرانی شهرداری لار کلید خورد
روابط عمومي شهرداري لار

فعالیتی دیگر از پروژه های عمرانی شهرداری لار کلید خورد

پایگاه خبری روابط عمومی شهرداری ها -

فعالیتی دیگر از پروژه های عمرانی شهرداری لار کلید خورد
فازاول بهسازی پیاده رو خیابان مدرس شمالی کلید خورد.
به گزارش روابط عمومی شهرداری لار، محمدرضا قنبرنژاد شهردار لار از اجرای عملیات بهسازی خیابان مدرس شمالی خبرداد.
وی گفت: به منظور تسهیل درعبورو مرور شهروندان، عملیات کف سازی و بهسازی پیاده رو خیابان مدرس در چند فاز انجام می شود.
قنبرنژاد گفت: معابر مشمول این طرح شامل حد فاصل میدان مدرس شمالی و میدان قدمگاه به میزان ۵۵۰۰ متر مربع واستفاده از مصالح جدید با دوام و رنگ های اصیل و شاد در این پیاده رو و توجه ویژه به مسیر نابینایان از مزیت های قابل توجه این پروژه است.

چاپ چاپ