تاریخ انتشار: 15 آگوست 2015 - اخبار

گواهینامه های ISO 14001 وOHSAS 18001 شهرداری منطقه ۱۱برای سومین دورتمدید شد...

پایگاه خبری روابط عمومی شهرداری ها -

گواهینامه های ISO 14001 وOHSAS 18001 شهرداری منطقه ۱۱برای سومین دورتمدید شد
گواهینامه سیستم هایISO 14001 مدیریت محیط زیست و OHSAS 18001 ایمنی – بهداشت شغلی شهرداری منطقه ۱۱ پس از دو دوره سه ساله اخذ و نگهداری ؛ به همت واحد محیط زیست و با همکاری کلیه معاونت ها ، ادارات و واحد ها برای سومین دوره سه ساله تمدید شد.
نصرالله آبادیان شهردار منطقه ۱۱در این خصوص گفت: ممیزی خارجی سیستم های مدیریتیISO 14001 وOHSAS 18001 توسط شرکت بین المللی SGS در روزهای ۱۷ و ۱۸ مرداد ماه سال جاری به منظور ارزیابی عملکرد سازمان با الزامات سیستم های مذکور انجام شد.
به گفته آبادیان در این ممیزی که با بازدید تیم ممیزی از سطح منطقه، نواحی و کارگاه های پیمانکاری انجام شد؛ ممیزان با در نظر گرفتن شواهد و بررسی مستندات به تعیین میزان مطابقت وضعیت موجود با معیارهای استانداردها پرداختند.
شهردار منطقه ۱۱ خاطر نشان کرد : در این ممیزی، ممیزان ضمن اذعان به بهبود مستمر سیستم ها در منطقه، معرفی نقاط قوت موجود و اعلام عدم انطباق های مشاهده شده ، بر ادامه روند مذکور در سال های آتی تاکید کردند.
بر اساس این گزارش جلسه اختتامیه فرایند ممیزی پس از جمع بندی یافته ها و تنظیم گزارش نهایی ، با حضور شهردار منطقه ، معاونین ، شهرداران نواحی و روسای ادارات برگزارو نتایج حاصله به سمع و نظر مدیریت ارشد و سایر پرسنل سازمان رسید.
همچنین معاون امور شهری منطقه نیز به عنوان نماینده مدیریت؛ نهادینه سازی هرچه بیشتر الزامات سیستم ها را در فعالیت های جاری شهرداری منطقه ۱۱ خاطر نشان کرد.

چاپ چاپ