تاریخ انتشار: 16 آگوست 2015 - اخبار

بانک اطلاعات خیرین و مستمندان محلات تشکیل می شود

پایگاه خبری روابط عمومی شهرداری ها -

دومین مجمع خیرین غرب تهران با حضور مدیران شهرداری ،کمیته امداد امام خمینی (ره) وجمعی از خیرین غرب تهران با هدف شناسایی ظرفیت ها واجرای برنامه های هدفمند درحمایت از نیازمندان برگزارشد

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه ۵،سید محسن اسدی ،شهردار منطقه در این نشست با اشاره به رویکرد مدیریت شهری در حمایت از نیازمندان گفت: حمایت از نیازمندان به عنوان یک سنت حسنه که در دین اسلام برآن تاکید شده است وهمواره مدیریت شهری آن را دربرنامه ها وتکالیف خود مورد توجه قرار داده است.

وی افزود:برهمین اساس بهره مندی از مشارکت نهادهای مردم نهاد وهمچنین خیرین در حمایت از اقشار آسیب پذبر در دستور کار قرار گرفت.

اسدی گفت:برگزاری نشست مجمع خیرین منطقه که تعداد کثیری از افراد خیر و مسئولین موسسات خیریه و مردم نهاد حضور دارند فرصتی را فراهم می کند تا ظرفیت ها و پتانسیل های هر محله شناسایی شده وخدمات به صورت هدفمند وبا انسجام بیشتر ارائه شود.

وی افزود: طرح شناسایی افراد نیازمند؛ در راستای تدابیر شهردار تهران، و با حفظ کرامات انسانی و به منظور ترویج فرهنگ نیکوکاری در سطح منطقه آغاز شده است.

شهردار منطقه تصریح رد: شناسایی و مشارکت سازمان مردم نهاد وخیرین وهمچنین شناسائی نیازمندان وتشکیل بانک اطلاعات نیازمندان تحت پوشش از جمله اهداف مورد نظر است.

چاپ چاپ