شهردار قم: مدیران در شهرداری باید پاسخگوی عملکرد خود باشند

شهردار قم: مدیران در شهرداری باید پاسخگوی عملکرد خود باشند...

پایگاه خبری روابط عمومی شهرداری ها -

شهردار قم گفت: سازمان‌های شهرداری به شیوه‌ای که امروز اداره می‌شوند مسئولیت‌پذیری کافی نداشته و باید بیشتر در امور مختلف دخالت داده شوند.
لایحه مربوط به ایجاد ردیف در بودجه سازمان قطار شهری قم بابت فروش اوراق مشارکت قطار شهری قم به مبلغ ۳۳۰ میلیارد تومان که در دو مرحله فروخته شده است، از جمله موضوعاتی بود که در یک صد و سی و نهمین جلسه شورای اسلامی شهر قم مطرح شد.
دکتر سید مرتضی سقائیان‌نژاد در خصوص این لایحه گفت: متاسفانه در سازمان‌هایی که در شهرداری تشکیل شده نظارتی وجود نداشته است و این هم به دلیل عدم وجود عامل ذیحساب است.
شهردار قم با اشاره به اینکه ما بلافاصله پس از به دستگیری امور شهرداری ماده ۵۲ و ۵۳ دیوان محاسبات را به مدیر عامل تفویض کردم تا در همه امور پاسخگو باشند افزود: سازمان قطار شهری وابسته به شهرداری است و عامل شهرداری در این امور است.

وی با بیان اینکه با مسئولیت‌پذیری سازمان در این کار، نظارت ما نیز بیشتر می‌شود افزود: تنها صورت وضعیت‌هایی پرداخت می‌شود که مطابق ردیف‌های بودجه باشد.

سقائیان‌نژاد با بیان اینکه سازمان باید بداند مسئول است گفت: چهارچوب‌های قانونی این موضوع بررسی شده است و معتقدیم سرعت و نظارت با این کار بیشتر می‌شود

شهردار قم هم در دفاع از این لایحه ادامه داد: متأسفانه سازمان‌هایی که در شهرداری تشکیل شده تا امروز نه عامل ذی حسابی داشته که بدانیم چه می‌کنند و مسئولیت پذیری ندارند.

وی اضافه کرد: فقط مسئولیت‌پذیری سازمان را بالا برده‌ایم و سازمان می‌داند که باید جواب داده و ما به آن نظارت خواهیم کرد.

سقائیان‌نژاد اظهار داشت: فقط صورت وضعیت‌هایی پرداخت خواهد شد که بر اساس ردیف‌های بودجه خرج شده باشد و در این روش سازمان شخصیت خودش را پیدا خواهد کرد.

سید مرتضی سقائیان‌نژاد با اشاره به اینکه ذی حسابی به روند هزینه این مبالغ نظارت می‌کند، گفت: برخی مشکلاتی که تا امروز وجود داشته به خاطر نبود ذی حسابی است.

وی ادامه داد: مدیرعامل فقط مسئول هزینه کردن نیست بلکه خودش در مدیریت امور مالی سهیم است.

شهردار قم افزود: ما با بانک ملی هم صحبت کرده‌ایم این روال هیچ مشکلی ندارد و سالیان دراز است در اصفهان این رویه را انجام می‌دهیم.

۱۳۹۴/۰۵/۲۵
اداره کل روابط عمومی و بین‌الملل شهرداری قم

چاپ چاپ