سرپرست اداره شهر سالم

تامین سلامت شهروندان مورد توجه شهرداری است

پایگاه خبری روابط عمومی شهرداری ها -

علیرضا مفرح سرپرست اداره شهر سالم در جمع خبرنگاران گفت:اداره هر سالم تشکیلاتی است که در چندین سال گذشته مطرح ولی جایگاه و منزلت اصلی خود را پیدا نکرده است.
علیرضا مفرح اولویت کاری اداره شهر سالم مسائل بهداشتی و درمانی پرسنل و آحاد جامعه عنوان کرد و افزود: هرگونه خدمات رسانی در این بخش را نوعی جلوگیری از تحمیل هزینه های درمان سلامت شهروندان و پرسنل می باشد.
وی از وظایف اداره شهر سالم به ایجاد و بهره برداری از مرکز درمانی شهرداری،مدیریت امور بیمه گری ، بیمه سلامت و تکمیلی اشاره کرد و گفت:در حال اخذ مجوزات تاسیس نخستین درمانگاه شهرداری کاشان در خیابان علوی هستیم که تاکنون نقشه و تغییر کاربری ساختمان در دست اقدام می باشد.
وی خرید آمبولانس،تجهیزات پزشکی مورد نیازرا نیز در حال پیگیری است و امیدواریم اقدامات لازم جهت بهره برداری از بیمارستان تا اواخر فصل پائیز انجام پذیرد.
وی شهرکاشان با یک شهر سالم مطلوب فاصله دارد و مستلزم تدوین برنامه استراتژیک و عملیاتی است که در طول سنوات آتی به برنامه های پیش بینی شده دست پیدا کنیم و شرایط موجود بهبود پیدا کند.
مفرح با اشاره به جوان بودن شهر و مسائل ازدواج و اشتغال جوانان به موضوع امید به زندگی و نشاط اجتماعی اشاره کرد و گفت:کاشان نیازمند تقویت نشاط اجتماعی است و بدنبال امکانات فرهنگی و ورزشی در اماکن عمومی هستیم.
اداره شهر سالم با دستور شهردار کاشان در اواخر تیرماه تشکیل شده است ودکتر علیرضا مفرح بعنوان سرپرست این اداره منصوب شده است.

چاپ چاپ