مدیرعامل سازمان پارکها و فضای سبز کاشان

سمینار یکروزه فضای سبز شهری با حضور پروفسور کردوانی در کاشان...

پایگاه خبری روابط عمومی شهرداری ها -

حمید رضا ممیز مدیر عامل سازمان پارکها و فضای سبز کاشان در جمع خبرنگاران از برگزاری سمینار یکروزه فضای سبز شهری و بهره وری منابع آب در کاشان با حضور پروفسور پرویز کردوانی خبر داد وگفت:منطقه کویری کاشان که با مشکل بحران آب درحال مقابله است ،نیازمند توجه و نگاه علمی و عملی در این زمینه می باشد.
حمیدرضا ممیز تصریح کرد:وقتی سخن از بحراب کم آبی در دشت کاشان به میان می آید ، اصلاح الگوی مصرف و بهینه سازی مصرف آب وظیفه یک فرد، دستگاه و یا ارگان خاصی نمی باشد و تمامی شهروندان با توجه به جایگاه و وظیفه خود در قبال هر سه عنصر اصلی حیات مسئول هستند.
ممیز خاطرنشان کرد:سازمان پارکها و فضای سبز کاشان بعنوان یکی از سازمان های متولی فضای سبزشهری تمام تلاش خود را به کار بسته است تا از حداقل هدر رفت و اتلاف آب در فضای سبز شهری بکاهد.
مدیرعامل سازمان پارکها و فضای سبز کاشان ابا اشارذه به ۸۵۰هکتار فضای سبز شهری اظهار داشت:تا کنون ۵۰درصد فضای سبز شهری به سیستم آبیاری تحت فشار مجهز شده است که میزان مصرف آب در این بخش را بطور قابل توجهی کاهش داده است.
وی در خصوص میزان حق السهم فضای سبز کاشان از پساب فاضلاب شهری گفت:در حال حاضر بدنبال اخذ مجوزهای لازم در این خصوص و عقد قرارداد با مسئولین امر هستیم و تلاش خواهیم کرد تا با ورود پساب فاضلاب شهری ،بهره برداری از چاه های آب شهرداری به حداقل ممکن برسد.
وی در خصوص سمینار فضای سبز شهری و بهره وری منابع آبی تصریح کرد:این برنامه توسط شهرداری کاشان با حضور پرفسور پرویز کردوانی روز پنح شنبه از ساعت ۱۰الی ۱۲ صبح در فرهنگسرای مهر شهرداری کاشان برگزار خواهد شد.
پروفسور کردوانی به پدر کویر ایران معروف است که در سال ۹۱ نظریه از بین رفتن کاشان و قم را تا ۵۰سال آینده مطرح کرده بود و عنوان داشته ،باتوجه به میزان مصرف آب و هجوم آب های شور به سمت منابع آب شیرین و عدم مدیریت منابع آبی ،شهری بعنوان کاشان و قم تا ۵۰ویا۶۰سال آینده برای زندگی وجود نخواهد داشت.

چاپ چاپ