فقدان پارکینگ بزرگترین معضل شهری
معاون فنی و شهرسازی شهرداری بهشهر

فقدان پارکینگ بزرگترین معضل شهری

تاریخ انتشار: 16 آگوست 2015 - از سراسر ايران, خواندني هاي برگزيده‌
پایگاه خبری روابط عمومی شهرداری ها -

از نتایج ازدیاد خودروها در سطوح شهری نبود محل پارکی برای آنان و اشباع شدن معابر از خودروهای پارک شده در حواشی آنان در طول ساعات شبانه روز است. علاوه بر کمبود فضاهای پارکینگ در بخش های پر تردد شهری از جمله بخش تجاری شهر، در محلات و واحدهای همسایگی نیز نبود فضای پارکینگ مسئله خاصی محسوب می شود. به دلیل عرض کم معابر محلی عمدتاً وسایل نقلیه هایی که در طول معابر پارک می شوند، مشکلات عدیدهای را در عبور و مرور محلهای ایجاد می کنند و نظم محلی را مختل می سازند. تاکنون در کشورمان شاهد ایجاد پارکینگهای عمومی برای قسمت های شلوغ و تجاری شهر بوده ایم و مقوله حذف پارکینگ های منازل و تراکم خودروها در محلات شهری مورد توجه نبوده است. معیارهای مکان یابی به کار گرفته شده (تراکم جمعیت، تراکم ساختمانی، عرض معابر، دسترسی، قیمت زمین، سازگاری کاربری ها ، ظرفیت پارکینگهای موجود و عرضه و تقاضای آن ها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و ارزیابی خواهند شد . نتایج حاصله نشان می دهد که توزیع فعلی پارکینگ های عمومی در سطح محلات و مناطق مناسب نبوده است. و پارکینگهای اختصاصی نیز به تعداد بسیارکمتر از تعداد خودروهای موجود در منطقه وجود دارند
مدیریت پارکینگ یکی ازمهمترین ابزار در مدیریت شهری بویزه در شهرهای پرتردد گردشگری، ساحلی و یا تجاری میباشد سطوح مختلف امکانات پارکینگ می تواند بر کارایی ترافیک و کیفیت زندگی شهری تأثیر بگذارد اعتبار و اهمّیت هر شهر بستگی به خدمات و تأسیساتی دارد که اساس سکونتگاههای شهری را تشکیل میدهند هرچه کیفیت ارائه این خدمات بهتر باشد، زندگی در آن راحتتر و هزینه زندگی برای شهروندان کمتر است اگر این خدمات در مکانهای مناسب و به اندازه کافی باشد، از هزینه های اقتصادی و زمانی ساکنین به نحو محسوسی کاسته خواهد شد. .
مکانیابی و احداث کاربریهای مختلف شهری مثل پارکینگ های عمومی و طبقاتی از نیازهای اساسی بهشهر بویژه مرکز تجاری شهر بوده که در راستای رفاه و آسایش شهروندان و حل مشکلات شهرها انجام میشود
چنانچه این عمل بدون توجه به تأثیر و روابط متقابل بین کاربریها صورت گیرد ممکن است که نه تنها از مشکلات موجود نکاهد، بلکه خود باعث مشکلات عدیده و مسائل حل نشدنی دیگری نیز شود لذا ضرورت داردکه تمامی عوامل مرتبط با احداث پارکینگ ، مخصوصا پارکینگ طبقاتی مورد مطالعه و توجه جدی قرار گیرد در حال حاضرمعضل کمبود محل توقف وسایل نقلیه مخصوص در منطقه مرکزی و تجاری شهر واقع در خیابان امام خمینی بسیار مهم بوده که در این زمینه نیز مطالعات فراوانی صورت پذیرفته استو درحال حاضر بعنوان یکی از پروژهای مهم عمرانی در نظر گرفته شده است چرا که ۴ پارکینگ عمومی هیچگاه پاسخکوی نیاز شهروندان در این شهر نمی باشد..
ساماندهی نواحی شهری یکی از تصمیمات پیچیده و در عین حال حساس می باشد که توجه به آن از دیدگاه جغرافیایی مهم را میطلبد استفاده از فرایند تحلیل در تصمیم گیریهای مهم شهری، قابلیت اطمینان تصمیم گیری را افزایش میدهد
ایجاد مراکز خدمات عمومی جدید، مستلزم صرف هزینه های زیاد است و تعیین مکان بهینه آنها به شیوهای که همه شهروندان به نحو مؤثر از آن بهره مند شوند ضروری است. پارکینگهای عمومی و طبقاتی بعنوان یکی از این مراکز خدماتی است جمعیت و افزایش تملک وسایل نقلیه شخصی گستردگی جغرافیایی شهرها را بدنبال دارد درچنین شهرهایی سیستم حمل و نقل درون شهری اهمیت ویژه یافته و به نحوی طراحی میگردد که در این راستامدیریت و برنامه ریزی صحیح کالبدی حداکثر کارایی را در سرویس دهی به شهروندان خواهد داشت.
مهندسین ترافیک تنها به مدیریت ترافیک جاری شهری توجه داشته و از مدیریت پارکینگ غافل شده اند از این رو مدیریت ترافیک ساکن مانده است که امروزه بعنوان یکی از مشکلات عمده در مدیریت ترافیک مکانیابی و قیمت گذاری معضلات اصلی شهرهای بزرگ درآمده است. بنابراین نیاز به مدیریت تسریع و سهولت حمل و نقل درون شهری ، از پارکینگها جهت سازماندهی ترافیک شهری که توجه به آن ضروری بنظر میرسد مورد بررسی قرار میگیرد .
توزیع نامناسب خدمات و عدم مکان گزینی صحیح و کاربریهای شهری با رشد جمعیت همگام نبوده است وبا افزایش تعداد خودروها، تقاضای پارکینگ افزایش یافته است در دنیای وابسته به اتومبیل، پیش بینی فضای مناسب برای تردد اتومبیلها به ویژه در مناطق پرتراکم و مرکزی شهر علاوه بر صرفه جویی در زمان تلف شده ، صرفه جویی درمصرف سوخت ، کاهش استهلاک وسایل نقلیه و اثرات نامطلوب روانی ، باعث کاهش حجم اتومبیل های سرگردان در جستجوی فضای پارکینگ و در نتیجه کاهش زمان تأخیر در شبکه میشود. پیش بینی تقاضای پارکینگ کلید برنامه ریزی جهت رفع مشکلات آمد و شد در مناطق اصلی شهر است .
به طورکلی پارکینگ ها به دو دسته “پارکینگ های حاشیه ای” و “پارکینگ های غیرحاشیه ای” تقسیم می شوند پارکینگ های حاشیه ای که در کنار معابر ساخته می شوند و معمولاً در مکان هایی قرار دارند که از نظر تجاری – اداری بسیار اهمیت دارند. بنابراین، پارکینگ های حاشیه ای از نظر موقعیت، دارای ارزش بالایی هستند اما پارکینگ های غیرحاشیه ای به گونه ای ساخته شده اند که ورودی و خروجی آن ها در معابر اصلی نیست و حداقل دسترسی را به معابر اصلی دارند
برخی از مزایای ساخت پارکینگ غیر حاشیه ای به نظر میرسد مواردی چون:
کاهش سطح امنیت عمومی را در ارتباط با خودروها می د هد لذا احداث پارکینگهای غیر حاشیهای در مناطق و محلات شهری ا ز ضروریات به شمار می آید ،باعث افزایش سطح شبکه معابر ماشین رو و کاهش تراکم ترافیک معابر منطقه می شود ،مشکل کمبود پارکینگ های منطقه را رفع میکند و در نتیجه فضای کناری خیابان آزاد شده و زمینه ساز کاهش تخلفـات راننـدگان میشود ، باعث کاهش پارکها ی دوبله و درنتیجه کاهش نرخ تصادفات خواهد شد، کمک به عملکرد معابر در تسهیل جریان ترافیک عبوری از طریق حذف ترافیک سرگردان، کاهش مزاحمت برای شهروندانی که در منطقه سـاکن هـستند ،کمک به عملکرد معابر در سرویس دهی به کاربری مجاور معبرهای حمایت از جاذبه تجاری و اداری .
همان طورکه پیش تر اشاره شد، تغییر قوانین شهری مبنی بر تأمین پارکینگ های مورد نیاز از یک طرف و محدودیت فضای پارک و افزایش روزافزون تعداد خودروها از طرف دیگر باعث شده است تا راهکاری نظیر تأسیس پارکینگ های طبقاتی پا به میان بگذارند. از آن جا که در پارکینگ های طبقاتی به هیچ عنوان “رمپ” یا “لوپ” برای مسیر تردد خودروها وجود ندارد، ازاین رو، مسافران و سرنشینان عملاً در داخل پارکینگ طبقاتی حاضر نمی شوند و خودروها در بدو ورود به پارکینگ تحویل می شوند و در اختیار پارکینگ قرار می گیرند.
به طورکلی، استفاده از پارکینگ طبقاتی مزایای متعددی دارد که از جمله می توان به انتقال مکانیزه خودروها، استفاده از فضای بهینه و حداقل ، امکان استفاده از ارتفاعات بیش تر و فضای زیرزمین در تأمین جای پارک، حذف مسیرهای عبوری بین طبقات مثل رمپ ها و لوپ ها، افزایش سطح ایمنی مسافران و سرنشینان خودروها و عدم تصادفات احتمالی خودروها اشاره کرد. با همه این تفاسیر، اگرچه بدیهی است پارکینگ های طبقاتی با داشتن چنین مزیت هایی در حال حاضر تنها راه موجود برای برون رفت از مشکلات فعلی ترافیکی شهرها محسوب می شوند اما آیا به نظرشما با توجه به شرایط فعلی خیابان ها و حجم قابل توجه خودروها، این ایده در هرجا پتانسیل رفع کامل این مشکل را خواهد داشت؟
اهمیت احداث پارکینگهای طبقاتی عمومی میتواند به کاهش سفرهای سرگردان ناشی از جستجوی محل پارک ، کاهش مسافت طی شده و زمان سفر با کم شدن سفرهای سرگردان و افزایش سرعت سفر،عدم استفاده از معابر محلی و ایستگاههای برای پارک کردن خودروهای شخصی ، کاهش تصادفات ناشی از جستجو برای محل پارک در معابر و سفرهای سرگردان و تصادفات ناشی از برخـورد خودروهـای در حـال حرکت با وسائل نقلیه پارک شده در معابر ،کاهش آلودگی هوا و صدا با حذف عوامل آلودگی مثل کم و زیاد شدن سرعت خودروها ، حرکت منقطع خودروها در اثـر ترافیـک وسر و صدای ناشی از بوق خودروها در ترافیک که متاسفانه این کاربریهای بسیار مهم از نگاه مدیریتی دراکثر شهرها محروم مانده است .
سید خلیل نبوی

چاپ چاپ