برای اولین بار در شهر تهران اجرا می شود؛

تبلیغات محیطی برای اعلام زمان حضور ماشین های ملودی جمع آوری پسماند خشک از تر...

پایگاه خبری روابط عمومی شهرداری ها -

رئیس اداره بازیافت شهرداری منطقه ۷ از نصب تبلیغات محیطی در سطح منطقه به منظور آگاهی شهروندان از زمان حضور ماشین های ملودی تفکیک پسماند خشک از تر برای اولین بار در این منطقه خبر داد.
به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه ۷، مهدی عدالتخواه با اعلام این مطلب افزود: خودروهای ویژه جمع آوری پسماند خشک با ملودی خاص خود و بر اساس برنامه زمان بندی به محلات مراجعه و نسبت به تخلیه مخازن و جمع آوری پسماندها اقدام می کنند.
وی با اشاره به اینکه این طرح به منظور ترویج فرهنگ تفکیک زباله از مبدا و آموزش شهروندان اجرا می شود، تصریح کرد: بازیافت زباله در جلوگیری از هدر رفتن منابع طبیعی، کاهش مصرف انرژی و کاهش میزان زباله برای کاهش هزینه‌های دفع و تغییر الگوی مصرف و حفظ محیط زیست از اهمیت خاصی برخوردار است.
رئیس اداره بازیافت منطقه ۷ با تاکید بر اینکه همراه با آموزش چهره به چهره شهروندان در زمینه تفکیک پسماند از مبدا یک سطل بازیافت و کد اشتراک نیز به واحدها تحویل داده شده است، خاطرنشان کرد: ماشین بازیافت با ملودی مخصوص همه روزه در یک ساعت مقرر برای جمع آوری کیسه های آبی مخصوص زباله خشک در محلات مشغول گشت زنی است و پس از تحویل این کیسه ها دوباره کیسه های جدیدی را به صورت رایگان در اختیار شهروندان قرار می دهد.
به گفته وی، با نصب این تبلیغات محیطی شهروندان به راحتی از ساعتهای حضور ماشینهای ملودی در محلات خود آگاه می شوند.
عدالتخواه با اشاره به اینکه این طرح در تمامی نواحی پنج گانه منطقه اجرا شود، تصریح کرد: این طرح براساس رویکرد محله محوری و با هدف توسعه محلات و ضرورت تسهیل در دسترسی شهروندان انجام می شود.
وی با اشاره به اهمیت توجه به تفکیک پسماند و تأثیرگذاری آن در حفظ محیط زیست گفت: طرحهای آموزشی و خدماتی برای ترویج فرهنگ بازیافت و جلب مشارکت شهروندان در تفکیک پسماند و حفظ محیط زیست در سطح محلات در حال اجراست.
رئیس اداره بازیافت منطقه ۷ تصریح کرد: مقوله بازیافت زباله در جلوگیری از هدر رفتن منابع طبیعی، کاهش مصرف انرژی و کاهش میزان زباله برای کاهش هزینه‌های دفع و تغییر الگوی مصرف و حفظ محیط زیست از اهمیت خاصی برخوردار است.

چاپ چاپ