طرح کنترل آلودگی هوای شهرlدر نیمه دوم سال ۹۴ اجرا خواهد شد
معاون حمل و نقل و ترافيک شهرداري تهران

طرح کنترل آلودگی هوای شهرlدر نیمه دوم سال ۹۴ اجرا خواهد شد...

تاریخ انتشار: 19 آگوست 2015 - اخبار شهرداری ها, اختصاصی
پایگاه خبری روابط عمومی شهرداری ها -

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران به همراه مدیران ارشد این معاونت، با حضور در جلسه ارتباط مستقیم سامانه نظارت همگانی ۱۸۸۸ به خواسته های حضوری و تلفنی ۸۶ شهروند رسیدگی و پاسخگویی کردند.

به گزارش روابط عمومی سازمان بازرسی ، در این جلسه ۱۲ شهروند به صورت حضوری و ۷۴ شهروند از طریق تلفن، درخواست های خود را با مسئولین این حوزه مطرح نمودند که بیشترین موضوعات مربوط به اتوبوسرانی ( افزایش خطوط و ایستگاه ها، کارتخوان اتوبوس ها و ..) و بحث ایمنی ترافیک ( پل های عابر پیاده، خط کشی معابر و …) بود.
تشکری هاشمی در این جلسه ضمن پاسخگویی به پیام های شهروندان،در خصوص طرح کنترل آلودگی هوا گفت: تجارب این چند سالی که طرح زوج و فرد اجرا شد و مطالعات، آمار و اطلاعاتی که از ابزارهای اندازه گیری انجام گردید نشان داد، که طرح زوج و فرد کمک شایانی به کاهش آلودگی هوا ی تهران نکرده است و با توجه به این مورد که اجرای طرح زوج و فرد با هدف کاهش آلودگی هوا به تصویب دستگاه مسئول رسیده است روش جایگزینی برای این طرح به عنوان طرح کنترل آلودگی هوای شهر و طرح کاهش در نظر گرفته شده است که در این طرح خودروها را بر اساس شدت آلایندگی به ۴ گروه و شهر را به ۳ رینگ اصلی (طرح ترافیک، محدوده طرح زوج و فرد سابق یا محدوده طرح کاهش فعلی و رینگ پیرامونی شهر تهران) تقسیم نماید و با توجه به اینکه شدت آلودگی خودروها متفاوت است ماتریس سه بعدی اثر گذار خواهد بود .
وی همچنین افزود: محدودیت های ورود به این طرح بر اساس پارامتر های شدت آلودگی خودورها، محدوده و جغرافیای شهر و زمان اجرای محدودیت های اعمالی در نظر گرفته شده است که امیدواریم قبل از شروع سال تحصیلی به جمع بندی نهایی در خصوص این طرح برسیم و بتوانیم در نیمه دوم سال ۹۴ به اجرا درآوریم.
شایان ذکر است در جلسه ارتباط مستقیم این هفته سامانه نظارت همگانی ۱۸۸۸، نایبی مدیر عامل شرکت بهره برداری مترو، سنندجی مدیر عامل شرکت واحد اتوبوسرانی، مظفر مدیرعامل سازمان تاکسیرانی، آذروش مدیر عامل ستاد مرکزی معاینه فنی خودروهای تهران، درویش مدیر عامل شرکت توسعه مترو، وزیری مدیر عامل شرکت کنترل ترافیک، حاجی بیگی مدیر عامل پایانه ها و پارک سوارها، خشایی پور معاون مطالعات سازمان حمل و نقل و ترافیک، ابراهیمی معاون فنی سازمان تاکسیرانی، اسماعیل بگی معاون نظارت بر سازمان تاکسیرانی، حسینی معاون بهره برداری شرکت واحد اتوبوسرانی، خدیوی معاون بازرسی در حوزه حمل و نقل و ترافیک، فغانی مدیر کل مهندسی و ایمنی ترافیک، عبدالله پور قائم مقام شرکت بهره برداری مترو، امیرموسوی مدیر بازرسی سازمان تاکسیرانی، شریعت ،مدیر بازرسی ستاد معاینه فنی خودرو، چهرازی مدیر بازرسی شرکت واحد اتوبوسرانی، روحانی مدیر بازرسی شرکت توسعه مترو، علی آبادی مدیر بازرسی شرکت بهره برداری مترو، یوسف زاده مدیر بازرسی شرکت کنترل ترافیک، جباری زادگان مدیر روابط عمومی معاونت حمل و نقل، خانم زارع مسئول سامانه شرکت بهره برداری مترو، خانم عابدی مسئول سامانه ۱۸۸۸ سازمان تاکسیرانی، محمدی مسئول سامانه ۱۸۸۸ شرکت توسعه مترو، ضیایی مسئول سامانه اتوبوسرانی نیز پاسخگوی شهروندان بودند.

چاپ چاپ