به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه 6

حذف زوائد فیزیکی سطح منطقه ۶

تاریخ انتشار: 21 آگوست 2015 - اخبار, اخبار شهرداری ها
پایگاه خبری روابط عمومی شهرداری ها -

اداره زیباسازی منطقه ۶ اقدام به جمع آوری موانع فیزیکی که بدون مجوزدر سطح منطقه نصب شده اند کرد.

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه ۶ ، علیرضا سعادتی، رئیس اداره زیباسازی گفت: در این اقدام جداره ها و کرکره های نازیبای مغازه ها به منظور بهبود جلوه بصری ،زیبایی و آرامش بصری حذف شد.

زوائد نازیبای بصری و رفع موانع فیزیکی، در سطح منطقه ۶ بهسازی وحذف شد.

رئیس اداره زیباسازی منطقه خاطر نشان کرد: پایه چراغها، تابلوها و چراغهای نورافکن و زوائد بصری ساختمانها و مراکز خرید نیزکه بدون مجوز ازسوی صاحبان مشاغل مقابل ملک نصب شده اند ازسوی اداره زیباسازی اخطارصادر شد.

در این اخطار ذکر شده است که صاحبان اصناف ظرف مدت تعیین شده باید نسبت به رفع موانع موجود اقدام کنند در غیر اینصورت اکیپ اجرایی شهرداری نسبت به جمع آوری آن اقدام خواهند کرد.

اجرای این پروژه با نظارت سازمان زیباسازی و به مناسبت های مختلف صورت گرفته است.

چاپ چاپ