تاریخ انتشار: 22 آگوست 2015 - اخبار

قرارگاه فرهنگی جهادی در غرب تهران تشکیل شد

پایگاه خبری روابط عمومی شهرداری ها -

قرارگاه فرهنگی جهادی منطقه۵ در راستای سیاستگذاری هدفمند فعالیتهای فرهنگی وبهره مندی از همه ظرفیتها جهت اثر گذاری بیشتر تشکیل شد.

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه۵ ،سید محسن اسدی ،شهردار منطقه درنخستین نشست قرارگاه جهادی فرهنگی منطقه که باحضور رییس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه کشور،عضوشورای شهر تهران وجمعی از مسئولین نهادها برگزارشد با اشاره به منویات مقام معظم رهبری در توجه به مسائل فرهنگی به عنوان یکی از ضروریات جامعه گفت:مقوله فرهنگ موضوع قابل اهمیتی است که محدود به یک نهاد وارگان خاصی نیست وبرهمین اساس تلاش شد با شکل گیری این قرارگاه وبهره مندی از همه ظرفیت های اجتماعی وفرهنگی در جهت سیاستگذاری هدفمند فعالیتهای فرهنگی حرکت کنیم.

وی افزود: به طور حتم همسویی فعالیت ها ،هم افزایی خدمات وهمچنین اثرگذاری بیشتر را موجب می شود واین امر مهم مستلزم یاری وتعامل همه ارگان های متولی امور فرهنگی است.

شهردار منطقه ۵ ارائه خدمات مناسب با بسیج امکانات ومشارکت مردمی را ازدیگر اهداف شکل گیری قرارگاه فرهنگی برشمرد وگفت:درسال همدلی وهمزبانی دولت وملت این قرارگاه فرصتی را برای یک جهاد فرهنگی با ترویج فرهنگ جهادی فراهم می کند وامید می رود بتوانیم این تکلیف عمومی را که یکی ازدغدغه های مقام معظم رهبری است به خوبی انجام بدهیم.

حجت الاسلام تقوی ،رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه کشور نیز دراین نشست فرهنگ راوجه امتیاز انسان نسبت به سایرموجودات برشمردوگفت: با توجه به شرایط جامعه جهانی ،موضوع فرهنگ وتوجه به مسائل فرهنگی از اهمیت بسیار بالایی برخورداراست.

وی بابیان اینکه جامعه ما از امکانات مناسب فرهنگی وهمچنین هویت فرهنگی غنی برخوردار است گفت: حرکت درایجاد تحولات فرهنگی درجامعه رسالت همه دستگاهای متولی امورفرهنگی برشمردو این اقدام شهرداری منطقه ۵ بسیار ارزشمند است.

وی افزود: قرارگاه فرهنگی نقطه آغاز خوبی برای هم آوایی وگام موثر فرهنگی است وحرکتی ارزشمند در برابر تهاجم فرهنگی است وامید می رود این حرکت ارزشمند در سایر مناطق شهری نیز اجرایی شود.

چاپ چاپ