تریبون آزاد، میکروفونی برای نقد فعالیت های شهرداری کاشان
مدیرمرکز ارتباطات و اموربین الملل شهرداری کاشان

تریبون آزاد، میکروفونی برای نقد فعالیت های شهرداری کاشان...

تاریخ انتشار: 22 آگوست 2015 - از سراسر ايران, خواندني هاي برگزيده‌
پایگاه خبری روابط عمومی شهرداری ها -

به گزارش مرکز ارتباطات راهبردی و امور بین الملل شهرداری کاشان:
مدیرمرکز ارتباطات و اموربین الملل شهرداری کاشان از اجرای برنامه تریبون آزاد همزمان به جشنواره شهر خوب شهروند خوب در کاشان خبر داد.

مدیرمرکز ارتباطات و اموربین الملل شهرداری کاشان از اجرای برنامه تریبون آزاد همزمان به جشنواره شهر خوب شهروند خوب در کاشان خبر داد.
محمد علی فرجی مدیر مرکز ارتباطات و امور بین الملل شهرداری کاشان در جمع خبرنگاران گفت: بی شک مردم بهترین منتقدین و قضاوت کننده فعالیت ها و اقدامات شهرداری ها هستند. مسئولین نه تنها هراسی از نقدهای مردم و جامعه نباید داشته باشند بلکه آنرا فرصتی برای جلب رضایت در خدمات رسانی مطلوب به شهروندان مورد توجه قرار بدهند.
فرجی تصریح کرد: اقدامات شهرداری کاشان در برخی نقاط و سازمان ها شاید با نارسایی و مشکلاتی همراه بوده باشد که از دید مدیران ارشد شهرداری دور مانده باشد و هیچکس جز مردم نمی توانند این موارد را به گوش مدیران ارشد برسانند.
وی اظهار داشت: برنامه تریبون آزاد از هفته گذشته به بخش های جشنواره شهر خوب، شهروند خوب اضافه شده است و تلاش داریم تا در هر برنامه به یکی از موضوعات و مسائل شهرداری کاشان با حضور مسئولین مربوطه بپردازیم.
فرجی تصریح کرد: در نخستین برنامه تریبون آزاد به موضوع آسفالت شهری پرداخته شد و در دومین تریبون آزاد بحث فضای سبز و پارک ها مورد نقد شهروندان قرار خواهد گرفت.
برنامه تریبون آزاد شهرداری کاشان هر پنج شنبه از ساعت ۲۲ تا ۲۲:۳۰ در محل برگزاری جشنواره شهر خوب شهروند خوب در بام شهر کاشان تا پایان تابستان برگزار خواهد شد.

چاپ چاپ