تاریخ انتشار: 23 آگوست 2015 - اخبار

ساماندهی وضعیت نماهای ساختمان های شهرداری منطقه ۱۳

پایگاه خبری روابط عمومی شهرداری ها -

معاونت شهرسازی و معماری شهرداری منطقه ۱۳ برای سامان بخشیدن به وضعیت نماهای ساختمان ها ، کمیته ای به عنوان کمیته نما تشکیل داده است.
به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه ۱۳ ، «محمد تقی میر شکاریان» ، معاون شهرسازی و معماری شهرداری منطقه ۱۳ گفت : با تشکیل کمیته نما ، نظارت بیشتری بر طرح های نمای ساختمان ها صورت می گرد که باعث می شود معماری اسلامی- ایرانی در منطقه احیا شود.
وی افزود: با توجه به تشکیل کمیته نما در شهرداری منطقه ، از این پس تائید نمای ساختمان هم یکی از شروط دریافت پایان کار ساختمان است.
معاون شهرسازی و معماری شهرداری منطقه ۱۳ با اشاره به لزوم بررسی نمای ساختمان ها و ایجاد هماهنگی بین آنها اظهار داشت: شهرداری ورود ی به جزئیات نما ندارد و ان چیزی که برای ما در کمیته نما همه است ، پایه و اساس معماری اسلامی-ایرانی و هارمونی و هماهنگی ساختمان های یک محله با یکدیگر است
وی خاطر نشان کرد : نمای ساختمان ، دیوار حیاط ، پیاده رو مقابل ملک ، چراغ پیاده رو و.. بحث های است که زیر نظر استادان معماری در کمیته نما مطرح می شود.

چاپ چاپ