سرانه  فضای سبز پارکهای کاشان از استاندارد کشوری کمتر است
مدیر عامل سازمان پارکها و فضای سبز کاشان

سرانه فضای سبز پارکهای کاشان از استاندارد کشوری کمتر است...

تاریخ انتشار: 25 آگوست 2015 - از سراسر ايران, خواندني هاي برگزيده‌
پایگاه خبری روابط عمومی شهرداری ها -

حمید رضا ممیز مدیر عامل سازمان پارکها و فضای سبز کاشان در جمع خبرنگاران گفت:شرایط اقلیمی کاشان و مشکل بحران کم آبی در این منطقه ایجاد و نگهداری فضای سبز را با مشکل روبرو کرده است.
ممیز اظهار داشت: باتوجه به حدود ۸۵۰ هکتار فضای سبز درون شهری و حاشیه ای در کاشان و میزان آب موجود جوابگوی نیاز طبیعی نیمی از فضای سبز ایجاد شده هستیم و با مدیریت توزیع منابع آبی ، کشت گیاهان مقاوم و استفاده از سیستم های مکانیزه آبیاری در حدود ۴۰۰هکتار از فضاهای سبز توانسته ایم فضای سبز موجود را حفظ کنیم.
ممیز از مطالعات و اقدامات صورت گرفته جهت احداث تصفیه خانه فاضلاب شهرک خاتم الانبیاء کاشان خبر داد و گفت:بدلیل مشکلات خشکسالی و کمبود منابع آب ، در صدد استفاده از فاضلاب شهری در فضای سبز حاشیه و کمربند پیرامون سهر هستیم که باهزینه ای بالغ بر ۸۰میلیارد ریال توسط شهرداری کاشان تصفیه خانه فاضلاب مسکن مهر کاشان احداث خواهد شد.
وی با اشاره به سرانه کلی فضای سبز کاشان افزود:سرانه فضای سبز شهری و حاشیه ای کاشان حدود ۲۸متر به ازای هرنفر است که از استاندارد کشوری بالتر می باشد ولی متاسفانه در بخش پارک ها این میزان کمتر از سه متر مربع می باشد که با استاندارد های ملی فاصله دارد.
مدیر عامل سازمان پارکها و فضای سبز کاشان گفت:سرانه فضای سبز در یک شهر کویری و یا یک شهر بزرگ مانند تهران نمی تواند شرایطی با یک شهر ساحلی در استان مازندران داشته باشد.

وی افزود اما بر اساس مطالعات و بررسی های وزارت مسکن و شهرسازی، سرانه متعارف و قابل قبول فضای سبز شهری در شهرهای ایران بین ۷ تا ۱۲ متر مربع برای هر نفر است که در مقایسه با شاخص تعیین شده است.

وی در ادامه فضای سبز شهری را بخشی از فضای باز شهری دانست و تصریح کرد: عرصه های طبیعی یا اغلب مصنوعی آن زیر پوشش درختان، درختچه ها،بوته ها، گل ها،چمن ها و سایر گیاهانی است که بر اساس نظارت و مدیریت انسان با در نظر گرفتن ضوابط، قوانین و تخصص های مرتبط با آن برای بهبود شرایط زیستی، زیستگاهی و رفاهی شهروندان، حفظ و نگهداری یا احداث می شود.

چاپ چاپ