بازدید اعضای شورا  از دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی لارستان

بازدید اعضای شورا از دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی لارستان...

پایگاه خبری روابط عمومی شهرداری ها -

اعضای شورای اسلامی شهر لار به اتفاق شهردار لار با رئیس دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی دیدار کردند.
به گزارش روابط عمومی شهرداری لار، در این دیدار ابتدا دکتر رئوفی رئیس دانشکده ضمن علوم پزشکی و خدمات بهداشتی لارستان ضمن خوشامد و تبریک هفته دولت و دهه کرامت را به ارائه گزارشی اجمالی درخصوص وضعیت دانشکده، بیمارستانهای تحت پوشش قبل از تاسیس دانشکده تا زمان انتصاب ایشان به ریاست، تشریح اهم فعالیت ها و اقدامات ایشان در طول مدت سه ماهه گذشته پرداختند.
وی تعامل بیشتر از قبل و همچنین همکاریهای مداوم را از ادارات و دستگاهای دولتی در جهت ارتقاء وتأمین سلامت جامعه لارستان خواستار شد.
درادامه دکتر رامین اقتداری معاونت توسعه و منابع انسانی دانشکده درخصوص اهمیت دانشکده علوم پرشکی لارستان و میزان تاثیر آن در توسعه لارستان از تعمیرات و تجهیز بروز بیمارستان لار و دیگر بیمارستانهای تحت پوشش که از محل خیرین سلامت و منابع دولتی است گزارشی ارائه دادند.
شهردار واعضای شورا نیز ضمن تبریک روز پزشک و هفته دولت و دهه کرامت با تشکر و قدردانی از خدمات ارائه شده در این مدت کوتاه و اعلام آمادگی هرگونه خدمات به دانشکده و واحدهای زیر مجموعه، نقطه نظرات خود را ارئه دادند.
این نشست با بازدید از درمانگاه در حال ساخت، همراه سرای بیمارستان، سردخانه بیمارستان و بخشهای مختلف درمانی و خدماتی بیمارستان امام رضا (ع) به پایان رسید.

مصباح قنادی- خبرنگار روابط عمومی شهرداری لار

چاپ چاپ