برگزاری مسابقات طناب کشی در هفته دولت به میزبانی شهرداری بهشهر
به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی بهشهر:

برگزاری مسابقات طناب کشی در هفته دولت به میزبانی شهرداری بهشهر...

پایگاه خبری روابط عمومی شهرداری ها -

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی بهشهرمسابقات طناب کشی درهفته دولت بین ادارت ِ و سازمانهای شهرداری ، آتش نشانی ، هئت والیبال و تیم باشگاه شیرسا به میزبانی شهرداری بهشهر برگزار شد.
گفتنی است در این مسابقات تیم آتش نشانی مقام اول و تیم شهرداری به مقام دوم رسید .
روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی بهشهر

چاپ چاپ