چک۱۴۰میلیونی تاریخ روز توسط نیروی خدمات شهری شهرداری میناب به صاحبش برگردانده شد
تاریخ انتشار: 29 آگوست 2015 - خواندني هاي برگزيده‌

چک۱۴۰میلیونی تاریخ روز توسط نیروی خدمات شهری شهرداری میناب به صاحبش برگردانده شد...

پایگاه خبری روابط عمومی شهرداری ها -

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر میناب
این بار نوبت کارگرخدمات شهرداری میناب بود که ۱۴ میلیون تومان را پیدا کند و به صاحبش برگرداند.
ساعت چهارو نیم عصر؛ جز صدای جاروکشی کارگر شهرداری که مشغول تمیز کردن خیابانی در میناب بودند، صدای دیگری شنیده نمی‌شد. در حین جاروکشی. محسن ناصری کارگر ناحیه ۲ شهرداری میناب متوجه یک فقره چک به مبلغ ۱۴۰ میلیون ریال گردید.
نگاهی به چک انداخت و دید چک در وجه حامل و به تاریخ روز است ،محسن با سرکارگر ناحیه ۲ تماس گرفت و اورا در جریان پیدا شدن چک قرارداد . سپس چک را به سرکارگر تحویل داده که اول وقت اداری فردا چک مورد نظر را به حراست شهرداری جهت شناسایی صاحب چک تحویل دهد.
محسن میگوید مال مردم خوردن ندارد . به هرحال خدا و دنیای دیگری هم وجود دارد.
این چک به تاریخ روز و در وجه حامل به مبلغ۱۴میلیون تومان بوده است.

چاپ چاپ