بازدید جمعی از اعضاء شورای اسلامی شهر کرج از مرکز سامانه مدیریت شهری ۱۳۷ شهرداری تهران...

پایگاه خبری روابط عمومی شهرداری ها -

بازدید جمعی از اعضاء شورای اسلامی شهر کرج از مرکز سامانه مدیریت شهری ۱۳۷ شهرداری تهران
۱۳۷ ؛ عنصر هویت ساز شهری

به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهش و مطالعات راهبردی شورای اسلامی شهر کرج ؛ بازدید علمی با رویکرد انتقال تجربیات موفق شهر تهران به کرج با حضور تعدادی از اعضاء شورای شهر کرج برگزار گردید .
مجید کاویانی افزود: آقایان علی بخشی نائب رئیس شورا، داود وحیدی سخنگو شورا، دکتر مصطفایی رئیس کمیسیون حقوقی شورا ، دکتر باغستانی رئیس کمیسیون سلامت و دکتر محمودی دبیر شورا در کنار تعدادی از مشاورین و متخصصین پژوهشی و اجرایی در این دیدار حضور داشته و به بیان نقطه نظرات و آشنایی با ظرفیت های مرکز سامانه مدیریت شهری ۱۳۷ شهرداری تهران با رویکرد انتقال تجربه به کرج پرداختند .
کاویانی در این خصوص با تاکید بر ضرورت بازنگری در شرح وظایف ، ساختار و روندهای اجرایی و مدیریتی سامانه مدیریتی شهری ۱۳۷ کرج افزود : امروزه می بایست به این موضوع توجه کرد که فن آوری اطلاعات و ارتباطات بستری جهت مدیریت حرفه ای و شاخصی برای اندازه گیری و امتیازدهی برای بخش های مختلف مدیریت شهری محسوب می گردد .
در این بازدید نائب رئیس شورای اسلامی شهر کرج نیز ضمن تشریح اهمیت خدمت به مردم در آیات و روایات مذهبی گفت : این سامانه مصادق واقعی خدمت حاکمیت به مردم می باشد و می بایست از آن به جهت بهره گیری از افزایش احساس تعلق و ارتقاء هویت شهری میان شهروندان بهره گیری نمود .
وی افزود : امروزه اهمیت اعتبار دادن به هویت شهری بر این اساس است که می توان با بهره گیری از این سامانه برای شهر هویتی نوین یافت . پس سامانه ۱۳۷ ، هویت ساز برای شهر است . بخشی ادامه داد : مردم جهت موضوعی که برایشان اهمیت دارد ، مجاهدت نیز می کنند و این موجبات افزایش سرمایه اجتماعی و مسئولیت اجتماعی در جامعه شهری است .
همچنین دکتر مصطفایی « رئیس کمیسیون حقوقی شورا » نیز طی سخنانی گفت : می بایست بستر ارتقاء سامانه ۱۳۷ بر اساس نیازمندی های بومی و ظرفیت های موجود در شهر کرج مورد مطالعه کارشناسی قرار گیرد . وی افزود : آنچه مهم است بهره مندی از فن آوری اطلاعات و علوم مدیریتی در رضایت شهروندان است که ابتدا زیرساخت ها و سپس آموزش و آگاه سازی را می طلبد .
در این بازدید دکتر باغستانی با تاکید بر موضوع نقش سامانه مدیریت شهری ۱۳۷ در حفظ سلامت روانی جامعه افزود : سامانه مدیریت شهری ۱۳۷ می تواند محور انتقال دانش از شهروندان به مدیریت شهری باشد . وی گفت : ۱۳۷ بستر خدمت رسانی موثر و چشم بیدار شهر است و تلاش خادمان آن مصداق جهاد فی سبیل الله محسوب می شود .
سخنگوی شورای شهر کرج نیز با بر شمردن شاخص های یک شهروند نمونه ، بر توجه به سامانه مدیریت شهری ۱۳۷ در بستر ایجاد سیستم یکپارچه مدیریت شهری تاکید نمود. وحیدی طی سخنانی افزود : مدیریت شهری کرج آمادگی خود را به جهت دریافت تجربیات موفق شهرتهران در حوزه استقرار سامانه ۱۳۷ اعلام می دارد . وی از مرکز پژوهش و مطالعات راهبردی شورای اسلامی شهر کرج خواست تا مقدمات تفاهم نامه همکاری را با رویکرد دانش افزایی فراهم اورد .
محمودی عضو و دبیر شورای اسلامی شهر کرج هم با اشاره به اهمیت سیستم مدیریت شهری ۱۳۷ ، طی پیشنهادی تقاضای دریافت اطلاعات و نحوه تحلیل و داده کاوی گزارشات ۱۳۷ شهرداری تهران را اعلام نمود و گفت : این سامانه نه تنها یک سیستم عملیات شهری است بلکه ، مدیریت هوشمند شهر را نیز بر عهده دارد و وظایف متعدد اجتماعی و فرهنگی را در کنار خدماتی بر عهده دارند .
در پایان جلسه ضمن بازدید از بخش های مختلف این سامانه ، کاویانی « عضو و رئیس مرکز پژوهش و مطالعات راهبردی شورای اسلامی شهر کرج » ضمن جمع بندی جلسه اعلام کرد که این مرکز امادگی دارد تا اقدان به تشکیل دفتر انتقال تجربه در حوزه مدیریت شهری کرج نمایند .

چاپ چاپ