تاریخ انتشار: 29 آگوست 2015 - اخبار

هر شهروند یک سفیر خط سفید است

پایگاه خبری روابط عمومی شهرداری ها -

قائم مقام شهردار منطقه یک در همایش آسمان آبی ، زمین پاک و خط سفید:
قائم مقام شهردار منطقه یک در همایش آسمان آبی ، زمین پاک و خط سفید:
هر شهروند یک سفیر خط سفید است
به منظور اشاعه فرهنگ زیست محیطی، ترافیکی و ایجاد نظم و انضباط در حرکت های شهری هر شهروند باید به عنوان یک سفیر برای پروژه خط سفید و آسمان آبی، زمین پاک عمل کند.
به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه یک، بهروز رضایی قائم مقام شهردار منطقه یک در همایش بزرگ آسمان آبی ، زمین پاک و خط سفید که در آستان مقدس امامزاده صالح (ع) برگزار شد با بیان مطلب فوق در جمع روحانیون، شورایاران، نخبگان و… اظهار داشت: خط سفید و آسمان آبی ، زمین پاک یک فرهنگ سازی برای زندگی آرام تر و سالم تر است که هر یک از شهروندان با تغییر فرهنگ مصرف می توانند برای خانواده، آشنایان، همسایگان و همکاران خود سفیر نظم و سلامت باشد.
وی گفت: با ایجاد الگوی صحیح مصرف و تولید کم زباله می توان هزینه ای که برای پاکیزگی شهر صرف می شود برای توسعه ، آبادانی و عمران شهر هزینه شود.
رضایی تصریح کرد: مدیران محلات ، شورایاران ، شهرداران نواحی و دیگر مسئولین همگی سفیرهایی هستند که می توانند در فرهنگ سازی و اطلاع رسانی به دیگر شهروندان موثر واقع شوند.
رضایی خاطر نشان ساخت: رعایت حق تقدم، حرکت بین خطوط ، احترام متقابل سواره و پیاده ، بستن کمربند ایمنی، خودداری از آوردن وسایل نقلیه تک سرنشین ، رعایت سرعت مطمئنه و… همه مواردی است که جامعه را به سمت اجرای صحیح پروژه خط سفید یاری می دهد.
وی با نزدیک شدن به آغاز سال تحصیلی جدید گفت: با بازگشایی مدارس و استفاده دانش آموزان از سرویس ها، معابر شهری و… اگر این فرهنگ نهادینه نشود صدمات آن به خود ما بر می گردد.
مهندس رضایی ضمن تشکر از پیوستن نخبگان حاضر در جلسه به کمپین آسمان آبی ، زمین پاک در خصوص اهمیت تفکیک زباله از مبداء و لزوم تولید کم زباله و جداسازی آن برای کاهش هزینه ها و همچنین رعایت نکات ترافیکی توسط شهروندان جهت روان سازی ترافیک شهر و همچنین کاهش آلودگی هوا با گسترش شبکه حمل و نقل عمومی تاکید نمود.
به منظور اشاعه فرهنگ زیست محیطی، ترافیکی و ایجاد نظم و انضباط در حرکت های شهری هر شهروند باید به عنوان یک سفیر برای پروژه خط سفید و آسمان آبی، زمین پاک عمل کند.
به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه یک، بهروز رضایی قائم مقام شهردار منطقه یک در همایش بزرگ آسمان آبی ، زمین پاک و خط سفید که در آستان مقدس امامزاده صالح (ع) برگزار شد با بیان مطلب فوق در جمع روحانیون، شورایاران، نخبگان و… اظهار داشت: خط سفید و آسمان آبی ، زمین پاک یک فرهنگ سازی برای زندگی آرام تر و سالم تر است که هر یک از شهروندان با تغییر فرهنگ مصرف می توانند برای خانواده، آشنایان، همسایگان و همکاران خود سفیر نظم و سلامت باشد.
وی گفت: با ایجاد الگوی صحیح مصرف و تولید کم زباله می توان هزینه ای که برای پاکیزگی شهر صرف می شود برای توسعه ، آبادانی و عمران شهر هزینه شود.
رضایی تصریح کرد: مدیران محلات ، شورایاران ، شهرداران نواحی و دیگر مسئولین همگی سفیرهایی هستند که می توانند در فرهنگ سازی و اطلاع رسانی به دیگر شهروندان موثر واقع شوند.
رضایی خاطر نشان ساخت: رعایت حق تقدم، حرکت بین خطوط ، احترام متقابل سواره و پیاده ، بستن کمربند ایمنی، خودداری از آوردن وسایل نقلیه تک سرنشین ، رعایت سرعت مطمئنه و… همه مواردی است که جامعه را به سمت اجرای صحیح پروژه خط سفید یاری می دهد.
وی با نزدیک شدن به آغاز سال تحصیلی جدید گفت: با بازگشایی مدارس و استفاده دانش آموزان از سرویس ها، معابر شهری و… اگر این فرهنگ نهادینه نشود صدمات آن به خود ما بر می گردد.
مهندس رضایی ضمن تشکر از پیوستن نخبگان حاضر در جلسه به کمپین آسمان آبی ، زمین پاک در خصوص اهمیت تفکیک زباله از مبداء و لزوم تولید کم زباله و جداسازی آن برای کاهش هزینه ها و همچنین رعایت نکات ترافیکی توسط شهروندان جهت روان سازی ترافیک شهر و همچنین کاهش آلودگی هوا با گسترش شبکه حمل و نقل عمومی تاکید نمود.

چاپ چاپ