تاریخ انتشار: 29 آگوست 2015 - اخبار

برگزاری جشنواره فرهنگی وآموزشی “آسمان آبی وزمین پاک “در کوهسار /دهه فرهنگی آسمان آبی زم...

پایگاه خبری روابط عمومی شهرداری ها -

معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری منطقه ۵ از آغاز جشنواره فرهنگی وآموزشی آسمان آبی زمین پاک درقالب برنامه های فرهنگی ،آموزشی وتبلیغی خبر داد.

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه ۵،سید مازیارعلوی ،معاون اجتماعی وفرهنگی منطقه با اعلام مطلب فوق افزود: کمپین اسمان آبی وزمین پاک به عنوان اولویت برنامه های شهری دردوبخش خط سفید وتفکیک پسماند درحال اجرا است.

وی افزود: طرح “دهه ی فرهنگی کمپین آسمان آبی، زمین پاک” به منظور تقویت آموزش و آشنایی شهروندان با موضوعات این کمپین در منطقه اجرایی شد

معاون شهردار منطقه تصریح کرد: برهمین اساس ویژه برنامه های متعددی از جمله جشنواره ،نمایشگاه عکس وپوستر، پاکسازی محوطه بوستان های سطح منطقه و همچنین برگزاری تاترخیابانی با محوریت طرح آسمان آبی، زمین پاک برگزار می گردد.

وی با بیان اینکه این جشنواره در راستای اجرای اهداف کمپین “آسمان آبی، زمین پاک”، ایجاد شادابی، نشاط و پرکردن اوقات فراغت شهروندان برگزار می شود، تصریح کرد: جشنواره دهه فرهنگی در قالب های سبک زندگی، آموزش های شهروندی، حجاب و عفاف، آسمان آبی زمین پاک، ورزش و تفریحات و هویت محله ای برگزار می شود.

چاپ چاپ