مسابقه نقاشی ویژه فرزندان پرسنل شهرداری فاضل آباد
روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر فاضل آباد

مسابقه نقاشی ویژه فرزندان پرسنل شهرداری فاضل آباد

پایگاه خبری روابط عمومی شهرداری ها -

به همت روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر فاضل آباد به مناسبت هفته دولت ، مسابقه نقاشی ویژه فرزندان پرسنل شهرداری فاضل آباد در محل دفتر شهردار برگزار گردید
و فرزندان پرسنل در یک محیط آرام و دوستانه مشغول کشیدن نقاشی شدند. در پایان به نقاشی های برتر که با موضوع طرح تفکیک زباله از مبدا کشیده شده بود جوایزی اهدا شد.

چاپ چاپ