افتتاح پروژه های شهرداری رامسر
روابط عمومی شهرداری رامسر

افتتاح پروژه های شهرداری رامسر

پایگاه خبری روابط عمومی شهرداری ها -

روابط عمومی شهرداری رامسر/
عنوان پروژه: استخر باغ سی هکتاری
موقعیت محل اجرای پروژه: خیابان شهید رجایی
دستگاه اجرایی: شهرداری رامسر
مجموع اعتبار هزینه شده پروژه: ۶۰۰۰۰۰۰۰۰ریال
منبع تأمین اعتبار: استانی
مدت اجرا:۱ ماه
سال شروع: ۱۳۹۴
مشخصات فنی و اجرایی پروژه:
بازسازی استخر و اجرای آبنما بهمراه المان میانی

اهدف و اثرات اجرایی پروژه:
زیباسازی سیما و منظر شهری
روابط عمومی شهرداری رامسر/ افتتاح پروژه آسفالت سطح شهر
عنوان پروژه: آسفالت سطح شهر
موقعیت محل اجرای پروژه: به تعداد ۱۱۰ کوچه
دستگاه اجرایی: شهرداری رامسر مشاور:
مجموع اعتبار هزینه شده پروژه: ۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰ریال
منبع تأمین اعتبار: داخلی
مدت اجرا: یکسال
سال شروع: ۱۳۹۴
مشخصات فنی و اجرایی پروژه:

اهدف و اثرات اجرایی پروژه:
بهبود عبور و مرور شهری

روابط عمومی شهرداری رامسر/ افتتاح پروژه عقب نشینی دیوار بیمارستان
عنوان پروژه: عقب نشینی دیوار بیمارستان
موقعیت محل اجرای پروژه: بیمارستان امام سجاد(ع)
دستگاه اجرایی:شهرداری رامسرمشاور:
مجموع اعتبار هزینه شده پروژه: ۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال
منبع تأمین اعتبار: استانی
مدت اجرا:۲ ماه سال شروع: ۱۳۹۴
مشخصات فنی و اجرایی پروژه:
اجرای دیوار مطابق طرح پیشین با نرده های فرفورژه به طول تقریبی ۱۵۰ متر
اعمال عقب نشینی به عرض ۴ متر و پیاده روسازی به مقدار تقریبی ۶۰۰ متر مربع
ساخت نگهبانی جدید برای بیمارستان امام سجاد (ع)
اهداف و اثرات اجرایی پروژه:
تعریض خیابان شهید استاد مطهری و بهبود عبور و مرور و حمل و نقل شهری
DSC_1349

چاپ چاپ