تاریخ انتشار: 31 آگوست 2015 - اخبار شهرداری ها

محل های دپوی غیر مجاز پسماند خشک در شمال تهران جمع آوری شد...

پایگاه خبری روابط عمومی شهرداری ها -

محل های دپوی غیر مجاز پسماند خشک در سطح محلات شمال تهران ، با همکاری نواحی ده گانه شهرداری منطقه یک شناسایی ،پاکسازی و جمع آوری شد.
به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه یک مهدی جمشیدیان رییس اداره بازیافت و تبدیل مواد شهرداری منطقه یک با اعلام خبر فوق اظهار داشت : محل های غیر مجاز دپوی پسماند خشک در برخی نقاط منطقه یک تشکیل شده بود که حوالی غروب پسماند هایی که در آنجا دپو شده بودند توسط خودروهایی جمع آوری و خارج می شدند که نیروهای گشت بازیافت با همکاری گشت شهربان نواحی به طور مستمر اقدام به گشت زنی در معابر شمال تهران و شناسایی این نقاط نمود و با کلیه عواملی که با گاری دستی، گونی و خودرو فاقد آرم شهرداری مبادرت به جمع آوری پسماند خشک از داخل سطل های پسماند می کردند برخورد نمود.
جمشیدیان تصریح کرد: علاوه بر سود مالی که این اقدام برای افراد سودجو دارد جستجوی آنها در سطل های پسماند خشک و تر منجر به آلودگی محیط زیست ، انتقال بیماری ، ایجاد جلوه های زشت شهر به دلیل خالی کردن پسماندها در جوی و معابر ، افزایش زاد و ولد جانوران موذی و… می شود .
وی گفت: یکی از اقدامات ما کنترل وضعیت جمع آوری پسماند خشک است که روی کلیه خودروهای بازیافت که بیش از ۳۵ خودرو هستGPS نصب می شود که شهرداران نواحی با کدی که به آنها می دهیم می توانند خودروهای جمع آوری پسماند خشک را کنترل کنند.

چاپ چاپ