چهارمین سمینار آموزشی مدیریت HSE پیمانکاران منطقه ۱۰برگزار شد...

پایگاه خبری روابط عمومی شهرداری ها -

در راستای عملیاتی نمودن ماده ۷۶ برنامه پنج ساله دوم شهرداری تهران، چهارمین سمینار آموزشی مدیریت HSE پیمانکاران، در سالن اجتماعات ستاد مدیریت بحران شهرداری منطقه ۱۰ برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه ۱۰، این سمینار با هدف آموزش و ارتقأ سطح عملکرد HSE پیمانکاران مناطق و با حضور رابطین اجرایی HSE حوزه ها، ناظرین فنی حوزه های اجرایی و همچنین مسئولین اجرایی شرکت های پیمانکاری فعال، با همت معاونت برنامه ریزی و توسعه شهری منطقه ۱۰ برگزار شد.

به گفته معاون برنامه ریزی و توسعه شهری منطقه ۱۰، در این سمینار موضوعاتی از قبیل لزوم توجه به مباحث محیط زیستی و رعایت مقررات ایمنی، حفاظتی و بهداشتی در محیط کار، حوادث شغلی، نحوه برخورد عوامل به هنگام رخداد حادثه، بررسی عدم انطباق های پیمانکاران و … مورد بررسی، بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

مهندس ابریشمی راد هدف از برگزاری این سمینار را آشنایی پیمانکاران به منظور، حذف یا کاهش خطرات، حوادث و آلودگی های زیست محیطی بیان کرد.

چاپ چاپ