نمای بازار تاریخی کاشان احیا می شود
تاریخ انتشار: 02 سپتامبر 2015 - اخبار شهرداری ها, از سراسر ايران

نمای بازار تاریخی کاشان احیا می شود

پایگاه خبری روابط عمومی شهرداری ها -

اسدالله شاهیان شهردار منطقه تاریخی و فرهنگی یک کاشان از بهسازی نمای تاریخی بازار کاشان با همکاری میرا ث فرهنگی و گردشگری کاشان خبر داد.
اسدالله شاهیان تصریح کرد:بازار تاریخی و سنتی کاشان بعنوان یکی از مراکز تاریخی و سنتی و تجاری زنده ایران نیازمند توجه جدی و حفظ اصالت اولیه خود و احیای برخی مشاغل منسوخ شده در بازار کاشان می باشد.
شاهیان افزود:بمنظور جلوگیری از تخریبات و تغییرات بی ضابطه در بازار کشان در هفته های اخیر کارگروه نجات بخشی بازار کاشان پیشنهاد شده است که در این زمینه جلسات مشترکی با بازاریان و میراث فرهنگی توسط شهرداری منطقه فرهنگی و تاریخی کاشان برگزار شده است.
وی افزود:درجلسه مشترک شهرداری بافت تاریخی و فرهنگی کاشان با میراث فرهنگی برلزوم همکاری و هماهنگی در برخورد با متخلفین و ساخت و سازهای بی رویه در بازار کاشان تاکید شده است.
وی از امضای تفاهمنامه مشترک بین شهرداری و میراث فرهنگی بمنظور نظارت کامل بر فعالیت های عمرانی و بهسازی بازار در آینده نزدیک خبر داد وگفت: در نخستین گام اقدام به صدور اخطاریه جمع آوری برای افرادی که به بنای بصری بازار با نصب تابلو و وسایل سرمایشی صدمه وارد کرده اند نموده ایم.
شاهیان همچنین به همسان سازی درب و سردرب مغازه ها در بازار کاشان اشاره کرد و افزود:بازگشت اصالت و جایگاه تاریخی و فرهنگی بازار کاشان نیازمند همکاری و همراهی کسبه است که بی شک تاثیرات اقتصادی و فرهنگی بی شماری در آینده به همراه خواهد داشت.

چاپ چاپ