تاریخ انتشار: 09 سپتامبر 2015 - اخبار

دره فرحزاد باکمترین مداخله مصنوعی در طبیعت ساماندهی می شود...

پایگاه خبری روابط عمومی شهرداری ها -

شهردار منطقه ۵ در بازدید رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تهران از پروژه های منطقه طرح ساماندهی رود دره فرحزاد را اولویت طرح های منطقه برشمرد.

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه ۵ ، علیرضا دبیر، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تهران در این بازدید میدانی از نزدیک در جریان پیشرفت پروژه ها ی درحال اجرای منطقه قرار گرفت و نکات لازم درخصوص هر کدام از طرح ها را یادآور شد.

سید محسن اسدی ،شهردار منطقه دربازدید از پروژه ساماندهی فرحزادبا اشاره اهمیت ساماندهی رود دره ها گفت: رود دره فرحزاد از پتانسیل های ارزشمند پایتخت است که متاسفانه به یکی ازمعضلات وآسیب های اجتماعی تبدیل شده بودوپس از آسیب شناسی صورت گرفته طرح ساماندهی دره فرحزاد دراولویت طرح های منطقه قرار گرفت.

وی افزود: با هماهنگی صورت گرفته تملک معارضین واقع درملک صورت گرفته است وامید می رود با طرح های پیش بینی شده دره فرحزاد به یکی از تفرجگاه های پایتخت تبدیل شود..

لازم به توضیح است علیرضا دبیر، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تهران دربازدید از پروژه ساماندهی فرحزاد از اقدامات اجرایی منطقه۵ دراین خصوص تقدیرکرد واین پروژه را یکی از مهم ترین طرح های شهری برشمرد.

براساس این گزارش رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تهران درادامه از پروژه زیرگذر عابر پیاده شهید لشگری،پایانه اتوبوسرانی آزادی،تخریب رستوران های حاشیه رود دره کن ، مجموعه کوهسار و… بازدید کرد.

چاپ چاپ