با هدف رفع معضلات زیست محیطی:

اراضی و فضاهای بی دفاع منطقه ۴ شناسایی شدند

تاریخ انتشار: 13 سپتامبر 2015 - اخبار
پایگاه خبری روابط عمومی شهرداری ها -

معاون امورشهری و محیط زیست شهرداری منطقه ۴ از شناسایی و رفع مشکلات زیست محیطی منطقه خبر داد و افزود: طرح پلاک به پلاک با هدف شناسایی تمامی آلاینده های زیست محیطی منطقه ۴ اجرا شد.
به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه ۴ حمید ناصحی با اعلام این خبر گفت: به منظور بهبود وضعیت کیفیت محیط زیست شهری و شناسایی معضلات محیط زیستی، بازدیدهای میدانی به صورت پلاک به پلاک در سطح نواحی ۹ گانه آغاز و وضعیت کیفیت مکان ها و فضاهایی که منجر به آلودگی محیط زیست (هوا، صوت، آب، خاک و منظر شهری) می شدند مورد ارزیابی قرار گرفت.
وی افزود: بر این اساس، کارشناسان به صورت پلاک به پلاک از مکان هایی که به نوعی نقص در چرخه مدیریت پسماند و بازیافت، ناهماهنگی در کاربری اراضی و فضاهای بی دفاع شهری ایجاد نموده و نیاز به توسعه و یا بهبود در نگهداشت فضاهای سبز شهری و عوامل مخاطره آمیز در حیطه محیط زیست، ایمنی و بهداشتی برای شهروندان می‌گردد بازدید نمودند.
ناصحی در ادامه گفت : گزارشات مربوط به این بازدید تهیه و در اداره محیط زیست جمع بندی گردید ، سپس با توجه به معایب و نقایص شناسایی شده در سطح هر ناحیه، سهم هر یک از معایب و نواقص مطروحه تعیین و نمودارهای تحلیلی آن ترسیم شد. تا از این طریق بررسی و اولویت بندی اقدامات مدیریتی جهت رفع معضلات برای مدیران ارشد منطقه و شهرداران نواحی نه گانه سازمان تسهیل گردد.
معاون امور شهری و محیط زیست منطقه خاطر نشان کرد: به منظور لحاظ نمودن دیدگاهها و نقطه نظرات شهروندان در بهبود وضعیت محیط زیست شهری، آمار پیامهای ۱۳۷ منطقه به تفکیک موضوعات شاخص محیط زیستی، در سطح هر ناحیه طی ماه های اخیر مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت.

پیمان ضیایی
مدیر روابط عمومی

چاپ چاپ