اجرای پروژه پیاده رو سازی بوستانهای مرکز شهر
شهردار منطقه 7 قم خبرداد:

اجرای پروژه پیاده رو سازی بوستانهای مرکز شهر

پایگاه خبری روابط عمومی شهرداری ها -

اجرای پروژه پیاده رو سازی بوستانهای هسته مرکزی شهر قم چندی است که در دستور کار واحد عمرانی منطقه قرار گرفته است .
واحد خبر شهرداری منطقه هفت : اقبالیان با اعلام خبر فوق گفت : بوستانهای واقع در محدوده خدماتی منطقه هفت به دلیل تردد بالا و استفاده زائران و مسافران از آنها، دارای اهمیت و الویت انجام پروژه های عمرانی و خدماتی هستند.
وی با اشاره به اینکه در این پروژه تمامی پیاده روهای بوستانها ترمیم یا بازسازی می گردند تصریح کرد: اجرای این پروژه با الویت بالا و در راستای بهسازی بوستانهای شهری جهت بهبود ارائه خدمات به شهروندان و مسافران صورت گرفته است .
شهردار منطقه ۷ قم افزود: اجرای این پروژه خللی در بهره مندی مسافرین از فضای سبز و محل های استراحت و همچنین دسترسی به سرویس های بهداشتی و محوطه بازی کودکان ایجاد نکرده و پروژه با سرعت خوبی در حال اجرا می باشد.

وی گفت: این طرح هم اکنون در بوستانهای آخوندی ، رجایی و بوستان حضرت قائم با اعتباری بالغ بر ۳ میلیارد ریال در حال اجرا می باشد.#

چاپ چاپ