تاریخ انتشار: 15 سپتامبر 2015 - اخبار, اخبار شهرداری ها

کاشان نیازمند نمایشگاه دائم بین المللی است.

پایگاه خبری روابط عمومی شهرداری ها -

شهردار دیار نخستین ها جهان در جمع خبرنگاران گفت:کاشان بعنوان یک شهر صنعتی دارای ظرفیت ها و پتانسل های بالایی است که نیازمند توسعه زیرساخت ها و ساماندهی بنگاه های اقتصادی است.
سید محمد ناظم رضوی تصریح کرد:وجود بیش۱۲۰۰ شرکت و کارخانه صنعتی در منطقه کاشان احداث نمایشگاه دائمی را در کاشان ضروری می کند در حالیکه حدودبیست سال پیش زمین آن جانمایی شده است.
وی اظهار داشت:بدلیل وجود برخی مشکلات در شرکت تعاونی تاسیس شده متاسفانه ،احداث نمایشگاه بصورت کامل محقق نشده است که در جلسات مختلف آمادگی شهرداری کاشان را برای حل این موضوع اعلام کرده است.
شهردار کاشان افزود:وجود نمایشگاه بین المللی در کاشان و فرش کاشان بعنوان یک برند جهانی می تواند تاثیر بسزایی بر رونق این هنر و صنعت در منطقه ایجاد کند و رشد و شکوفایی اقتصاد منطقه را نیز بدنبال داشته باشد.
وی در خصوص طرح تفصیلی شهر کاشان اظهار داشت:در نشت های مستمری که در این خصوص با همکاری مسئولین استانی صورت گرفته است ،طرح تفصیلی کاشان در مراحل بررسی و تایید است که تاپایان سال به تصویب خواهد رسید و تصمیمات شهری براساس طرح تفضیلی صورت خواهد گرفت.

چاپ چاپ