تاریخ انتشار: 19 سپتامبر 2015 - اخبار, اخبار شهرداری ها

طرح احداث سیل بند در مسیر رودخانه کن اجرایی می شود

پایگاه خبری روابط عمومی شهرداری ها -

شهردار منطقه۵ به همراه جمعی از معاونین منطقه از مسیر رودخانه کن بازدید کرد.

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه ۵،سید محسن اسدی ،شهردار منطقه به منظور شناسایی نقاط بحران زا و پیشگیری از مشکلات ناشی از بارش های فصلی به همراه جمعی از معاونین ومدیران منطقه از مسیر رودخانه کن بازدید کرد.

لازم به ذکراست دراین بازدید ضمن شناسایی نقاط بحران زا و ارائه راهکارهای موثر ،اجرای طرح احداث سیل بند در مسیر رودخانه کن مورد تاکید قرار گرفت.

براساس این گزارش شهردار منطقه درادامه برجمع آوری رسوبات و ضایعات از رودخانه های افزایش ظرفیت کانال ها ومسیل ها اشاره کرد.

چاپ چاپ