تاریخ انتشار: 21 سپتامبر 2015 - اخبار, اخبار شهرداری ها, از سراسر ايران

نخستین خیابان موزه ایران در کاشان ایجاد می شود

پایگاه خبری روابط عمومی شهرداری ها -

اسدالله شاهیان شهردار منطقه فرهنگی و تاریخی یک کاشان در جمع خبرنگاران از تبدیل خیابان علوی کاشان به نخستین خیابان موزه ایران خبرداد و گفت:با توجه به سبقه و پیسشینه تاریخی کاشان و ناشناخته بودن بساری از رخدادهای علمی صورت گرفته در دیار نخستین های جهان نیاز است تا مکانی برای معرفی این رخدادها در کاشان ایجاد شود.
شاهیان تصریح کرد:خیابان علوی که بعنوان یکی از اصلی ترین سایت های گردشگری کاشان مشهور است ، کارگروهی با همین نام تشکیل شده است تا با استفاده از ظرفیت ها و فرصت های موجود در این محور اقدامات لازم صورت پذیرد.
شهردار منطقه فرهنگی ،تاریخی کاشان اظهار داشت:نخستین مصوبه کارگروه خیابان علوی اهتمام به ساماندهی امکانات و ظرفیت های بالقوه محور بوده است که برنامه های پیش بینی شده در سه فاز تعریف که تاپایان سال دوفاز آن عملیاتی خواهد شد.
وی ایجاد خیابان موزه گردشگری را نیازمند همراهی و همفکری شهروندان دانست و گفت:شهرداری منطقه تاریخی و فرهنگی کاشان پذیرای حضور و استفاده از نظرات هنرمندان و صاحبنظران در این زمینه بعنوان یک پروژه ملی باشد.
وی از صلاح نما و معبرخیابان علوی ،ساماندهی مشاغل و نصب المان و تندیس د خصوص کاشان را از برنامه های پیش بینی شده برای خیابان موزه کاشان دانست.

چاپ چاپ