در پیام شهردار تبریز به مناسبت آغاز هفته دفاع مقدس و بازگشایی مدارس آمده است؛ حماسه دفاع مقدس، معرّف...

پایگاه خبری روابط عمومی شهرداری ها -

شهریارنیوز: شهردار تبریز با صدور پیامی، تقارن آغاز هفته دفاع مقدس و بازگشایی مدارس را از مفاهیم ارزشمند مناسبتی عنوان کرد و افزود: این تقارن پرمفهوم از حرکت بیوقفه ارزشها و آرمانهای دفاع مقدس در میان آموزه نسلهای متمادی حکایت دارد.
به گزارش شهریار، در پیام دکتر صادق نجفی آمده است: ۳۵ سال پیش در چنین روزهایی، رژیم بعثی عراق، با خیال واهی براندازی نظام اسلامی، به مرزهای کشورمان تاخت؛ تا بلکه با پشتیبانی استکبار منفور و زخمدیده، انقلاب نوپای اسلامی را از پای براندازد؛ با اینحال، مرور زمان ثابت کرد که امکانات فوقحرفهای تجهیزاتی و تسلیحاتی دشمن، در مقابل رهبری داهیانه امام راحل (ره) و سلاح ایمان و اعتقاد جوانان رشید و دلاور، نه تنها کاری از پیش نبُرد؛ بلکه قدرت های شرق و غرب را در مقابل قدرت فکری و عقیدتی انقلاب اسلامی، وادار به اذعان نمود .
شهردار تبریز حماسه دفاع مقدس را معرف قدرت فکری و عقیدتی انقلاب اسلامی عنوان کرده و یادآور شده است: تقارن آغاز هفته دفاع مقدس و بازگشایی مدارس، حکایت از این اصل مهم دارد که در باور انقلابی جوانان و نوجوانان ایران اسلامی، تحصیل دانش و معرفت، به عنوان یک جهاد علمی نهادینه شده و در راستای، صیانت از مرزهای اعتقادی و سرزمینی، هر روز بالنده تر از گذشته، روند پرنشاط خود را طی میکند .
وی در ادامه این پیام، با اشاره به دیدار اخیر رهبر معظم انقلاب اسلامی با جانبازان جنگ تحمیلی، خاطرنشان کردهاست: پیامدهای تلخ سالهای دفاع مقدس، علیرغم تمام ابعاد جانکاه و اندوهبار خود، به قوام و شوکت بیشازپیش انقلاب اسلامی، منجر شدهاست؛ در این میان، شهیدان سرافراز و جانبازان و آزادگان دلاور، به عنوان الگوهای مترقی نسل جوان به شمار رفته و تحقق دستاوردهای علمی، فرهنگی و صنعتی کشور را در پی داشته اند .
دکتر نجفی در پایان این پیام، ضمن گرامیداشت آغاز هفته دفاع مقدس و همچنین تبریک بازگشایی مدارس به عموم دانشآموزان، معلمان و فعالان حوزه آموزش، اظهار امیدواری کرده است، روند تعامل مدیریت شهری با رویکردهای نظام آموزشی، در سال تحصیلی جدید، پویاتر و گستردهتر پیگیری شود.

چاپ چاپ