پایانه حمل و نقل درون شهری کاشان از میدان پانزده خرداد جمع می شود

پایانه حمل و نقل درون شهری کاشان از میدان پانزده خرداد جمع می شود...

پایگاه خبری روابط عمومی شهرداری ها -

شهردار کاشان از انتقال پایانه حمل و نقل درون شهری کاشان به انتهای خیابان طالقانی خبر داد و گفت:افزایش وسائط نقلیه و کم عرض بودن خیابان های مرکزی شهر باعث بوجود آمدن مشکل سنگینی ترافیک درساعات پر تردد گردیده است.
ناظم رضوی تصریح کرد:افزایش پهنای خدمات رسانی ناوگان حمل و نقل عمومی و سهل الوصول شدن دسترسی به نقاط مختلف شهری از جمله اهداف انتقال پایانه حمل و نقل درون شهری کاشان از میدان پانزده خداد به انتهای خیابان طالقانی و حاشیه میدان شهید زجاجی بوده است.
وی استفاده از ناوگان حمل و نقل عمومی و پرهیز استفاده از خودروهای شخصی و تک سرنشین را باعث کاهش آلودگی هوا و اتلاف وقت شهروندان دانست و اظهار داشت:بی شک افزایش تقاضای شهروندان و استقبال از وسائط نقلیه عمومی باعث افزایش تعداد ناوگان و تعریف ایسگاه ها و مسیر های جدید خواهد شد.
شهردار دیار نخستین های جهان از دیگر اقدامات شهرداری کاشان به توافق با مسئولین آزادراه امیرکبیر اشاره کرد و افزود:حدفاصل دو عوارضی کاشان مجز به سیستم روشنایی خواهد شد و سرویس های بهداشتی دو نقطه توسط شهرداری کاشان احداث و تجهیز خواهد شد.
وی در خصوص حذف دکل های فشار قوی برق در مناطق مسکونی گفت:جابجایی دکل های برق فشار قوی نیازمند هزینه بالایی است که از عهده شهرداری کاشان خارج است و نیاز به ورود دستگاه های ذیربط به این مساله است.

چاپ چاپ