عضو شورای اسلامی شهر تبریز:

طرح میدان آذربایجان باید نشانگر هویت و آزادگی مردم تبریز باشد...

پایگاه خبری روابط عمومی شهرداری ها -

شهریارنیوز: عضو شورای اسلامی شهر تبریز گفت: طرح میدان آذربایجان باید نشانگر هویت و آزادگی و اعتقاد مردم مسلمان تبریز بوده و واجد طراحی در خور و در شان مردم تبریز باشد.
به گزارش شهریار، مهندس ایرج شهین باهر با اشاره به مصوبه شورای شهر در خصوص برگزاری مسابقه معماری طرح میدان آذربایجان گفت: بزرگترین مسابقه معماری سالهای اخیر در تبریز برای طراحی المان میدان آذربایجان برگزار می شود.
عضو شورای اسلامی کلانشهر تبریز ضمن اعلام این خبر گفت: میدان آذربایجان بعنوان بزرگترین میدان کشور که در ورودی شمال غربی شهر تبریز واقع شده و اخیراً عملیات اجرای طرح ترافیکی آن شروع شده است نیازمند المانی شاخص و بی نظیر می باشد.
وی افزود:ا در همین منطقه در دوره مشروطه و زمان حمله روسها مردم قهرمان و غیور تبریز برای دفاع از شهر تبریز رشادتها و از جان گذشتگیها کرده و با نیروهای مخاصم درگیر شده اند.
باهر اظهار داشت: این طرح باید نشانگر هویت و آزادگی و اعتقاد مردم مسلمان تبریز بوده و واجد طراحی در خور و در شان مردم تبریز باشد.
عضو شورای شهر تبریز در پایان سخنانش گفت: در همین راستا پیرو مصوبه کمیسیون عمران اقدامات لازم از طریق معاونت معماری و شهرسازی شهرداری در حال انجام است تا مسابقه بین المللی طراحی این میدان با حضور معماران تراز اول ایران و جهان برگزار گردیده تا این المان بعنوان یک شاهکار معماری جهانی طراحی و اجرا گردد.

چاپ چاپ