حمید آزموده شهردار بهشهر و عضو موزه صلح دنیا  در پیامی روز جهانی صلح را  تبریک  گفته اند.

حمید آزموده شهردار بهشهر و عضو موزه صلح دنیا در پیامی روز جهانی صلح را تبریک گفته اند....

پایگاه خبری روابط عمومی شهرداری ها -

متن پیام :
از نظام های سیاسی و حکومتی دنیای استکبار جای تعجب و شگفتی نیست که ادعای صلح داشته و به نام حمایت از آرامش و به منظور برقراری ثبات و همزیستی مسالمت آمیز آتش جنگ می افروزند اقشار و روشنفکرانی با آموزه های غربی و آمریکایی خود و با سیر و سفر در عالم تخیل و عبارت پردازی های فاقد علم و عمل شعار صلح جویانه را بهانه قرار داده و با تفکر به اصطلاح صلح طلبی که در حقیقت بدنبال مطامع استکباری خود میباشند کودکان و مردم بی گناه را با ادعای بشردوستی و صلح جویی آواره و به کشتن میدهند وقوع انقلاب اسلامی در ایران و تشکیل موزه صلح توانسته فرصتی باشد به منظور حمایت از کشورهای مظلوم برای سرکوب و نابودی ابرقدرتهای استعمارگر و معتقدیم زملنی که جنگ در ذهن انسان شکل می گیرد پس دفاع از صلح و خاتمه جنگ نیز باید در ذهن همه انسانها مسئولان دست اندر کاران ساخته شود ..
ادعای صلح طلبی و بشردوستی آمریکا و زمینه سازی برای هجوم به کشورهای بیگناه و مظلوم همچون فلسطین ولبنان جنبه سیاسی نیزداشته که با حمایت های همه جانبه مهره های حکومتی و دولتی وابسته به خود همراه می باشد. در این راستا از طریق احقاق حقوق انسان ها و برآوردن آرمان های آنان پرورش صلح ضروری به نظر رسیده و صلح تعهدی است برای آینده ای بهتر که امروز بر اساس ارزش ها، گفتگوی متقابل، بردباری، احترام و درک مشترک آغاز می گردد و این زیر بنایی است که بر اساس آن هر روز صلح را در همسایگی، شهر ها، جوامع و بین کشورها بنا میگردد..

حمیدآزموده شهردار بهشهر

چاپ چاپ