تاریخ انتشار: 26 سپتامبر 2015 - اخبار

انتقال زباله کاشان به سازمان خدمات موتوری واگذار شد

پایگاه خبری روابط عمومی شهرداری ها -

به گفته مدیر عامل سازمان خدمات موتوری شهرداری کاشان، روزانه ۱۵۰ تن زباله شهر کاشان توسط این سازمان از سکوی زباله به محل دفن منتقل می شود.
به گزارش روابط عمومی سازمان خدمات موتوری شهرداری کاشان، محسن عرفان با اعلام این خبر افزود: پیش از این انتقال زباله های شهر کاشان به زباله گاه توسط بخش خصوصی انجام می شد اما از اول مهر ماه جاری، این فرایند توسط ناوگان خدمات موتوری شهرداری انجام می شود.
وی گفت: ارائه این خدمات در راستای سیاست های تدوین شده سازمان خدمات موتوری و بوسیله سه دستگاه سیم تریلر انجام می شود.
وی تصریح کرد: ارائه این خدمات توسط سازمان خدمات موتوری شهرداری کاشان، موجب کاهش هزینه ها، صرفه اقتصادی و بکار گیری نیروهای بومی در امور خدمات شهرداری می شود.

چاپ چاپ