گردشگران آلمانی و دانمارکی از نمایشگاه  عکس شهدای غواص در پارک ملت بازدید کردن
به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی بهشهر

گردشگران آلمانی و دانمارکی از نمایشگاه عکس شهدای غواص در پارک ملت بازدید کردن...

پایگاه خبری روابط عمومی شهرداری ها -

ارادت مردم ایران به رزمندگان و شهدا ستودنی است
گردشگران آلمانی و دانمارکی از نمایشگاه عکس شهدای غواص در پارک ملت بازدید کردن

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی بهشهرگردشگران آلمانی و دانمارکی از نمایشگاه عکس شهدای غواص در پارک ملت بازدید کردند .
گردشگران آلمانی و دانمارکی در بازدید از نمایشگاه عکس شهدای غواص عنوان داشتند که ارادت مردم ایران به رزمندگان و شهدا با گذشت دو دهه بسیار ستودنی است به گونه ایی که این احترام در تاریخ ملتهای دیگر نیز میبایست ثبت گردد.
در این نمایشگاه که ۳۲ اثر از ۱۸۰۰اثر رسیده از سوی عکاسان و شهروندان به نمایش گذاشته شده مورد استقبال مردم و مسئولان ، مخصوصا جوانان قرار گرفته، که از برگزیدگان ، در مراسم شب شعر ماهیان اروند رود ، تجلیل خواهد شد.
روابط عمومی شهرداری و شورای بهشهر

چاپ چاپ