انتخابات مدیران محلات در۱۷محله منطقه ۱۱ برگزار شد

پایگاه خبری روابط عمومی شهرداری ها -

ظرفیت سازی فرهنگی در بطن محله ها با مشارکت شهروندان
معاون اجتماعی و فرهنگی شهرداری منطقه ۱۱ تهران از پایان انتخابات مدیران محلات در این منطقه خبر داد.
عباس طباطبایی معاون اجتماعی و فرهنگی منطقه ۱۱ با اعلام این خبر اظهار داشت: انتخابات مدیران محلات در آخر شهریور ماه به پایان رسیده است که انتخاب مدیر برای ۱۶ محله انجام و محله آگاهی نیز به زودی تعیین خواهد شد.
او خاطر نشان کرد : فلسفه وجودی مدیریت محله و سراهای محلات این است که ظرفیت سازی در قالب مسائل فرهنگی انجام شود تا با مشارکت شهروندان محله اهداف شهرداری برای رسیدن به سلامت شهری تحقق یابد.
معاون اجتماعی و فرهنگی منطقه ۱۱ افزود: مدیریت محله در افزایش مشارکت مردمی برای اداره امور شهر و افزایش اعتماد و ارتباط متقابل بین شهرداری و ساکنین محلی تأثیر به سزایی دارد.
طباطبایی در خصوص جلسات هیئت امنایی ادامه داد: این جلسات ۲ هفته یک بار با حضور شهردار منطقه ، معاون اجتماعی منطقه و مدیران محلات در خضوص رسیدگی به مشکلات آن محلات در سرای محلات برگزار می شود.
بر اساس این گزارش در انتخابات مدیران محله های منطقه ۱۱ رضا شکل آبادی از محله انقلاب ، سیامک عبدی از محله شیخ هادی ، اعظم مشهدی از محله فروزش ، نگار صادقی از محله منیریه ، سمیرا سلطانی از محله امیریه ،شیما رمزی از محله قلمستان ، فاطمه بی طرفان از محله اسکندری ، طیبه شاکری فاخر از محله مخصوص ، فائزه فرزان گهر از محله حر ، فرزانه جلیل نژاد از محله جمهوری ، شایسته رایمند از محله سلامت ، نرگس خسرو شاهی از محله حشمت الدوله ، امیر صادقی از محله هلال احمر ، الهام رنگریز از محله انبار نفت ف بهاره رجبی از محله راه آهن و فائزه مددی از محله عباسی به عنوان مدیران محله انتخاب شدند.

چاپ چاپ