تاریخ انتشار: 29 سپتامبر 2015 - اخبار, از سراسر ايران

راه اندازی سامانه نظارت و کنترل ناوگان حمل و نقل شهرداری کرمان...

پایگاه خبری روابط عمومی شهرداری ها -

سرویس خبر : اداره ی روابط عمومی و اموربین الملل شهرداری کرمان

سرپرست شهرداری کرمان از راه اندازی سامانه نظارت و کنترل ناوگان حمل و نقل شهرداری کرمان خبر داد.
مهندس علی بابایی با اشاره به ضرورت استفاده از این سامانه و الزام مدیران برای کنترل و نظارت بر ناوگان حمل و نقل ،اظهارداشت : این سامانه از سال ۹۲ خریداری و تجهیز شده که برای راه اندازی آن دو میلیارد تومان هزینه شده است.
وی با بیان اینکه کارکرد رانندگان بر اساس گزارش این سامانه تنظیم می شود ،افزود : با راه اندازی این سامانه جلوی تخلفات و سوء استفاده های احتمالی گرفته خواهد شد.
وی گفت : پشتیبانی نرم ابزاری این سامانه توسط سازمان آمار و فن آوری شهرداری انجام می شود.
وی با اشاره به اینکه در فاز اول نظارت بر خودروهای حمل زباله و اجرائیات خواهد بود ،ادامه داد به ترتیب و طی فاز های بعدی عملکرد خودرو های سازمان عمران و کلیه خودروهای استیجاره ای شهرداری نیز توسط این سامانه کنترل و نظارت خواهند شد .
وی ضمن ابراز خرسندی از راه اندازی این سامانه ،گفت : با راه اندازی این سامانه نقاط ضعف و قدرت به زودی مشخص خواهد شد و به نقطه مطلوب خواهیم رسید .

چاپ چاپ