مراسم صبحگاهی در ساختمان مرکزی آتش نشانی
به گزارش روابط عمومی شهرداری و شو رای اسلامی بهشهر

مراسم صبحگاهی در ساختمان مرکزی آتش نشانی

پایگاه خبری روابط عمومی شهرداری ها -

تزریق نیروی غیرمتخصص به سازمان آتش نشانی عین کم خردی است
مراسم صبحگاهی در ساختمان مرکزی آتش نشانی
به گزارش روابط عمومی شهرداری و شو رای اسلامی بهشهر مراسم صبحگاهی ویژه ۷ مهر روز آتش نشانی با حضور مسئولان در ساختمان مرکزی آتش نشانی برگزار گردید.
حمیدازموده شهردار و رییس شورای سازمان آتش نشانی بهشهر در این مراسم گفت:
نیروهای آتش نشانی باید ازهوشمندی و فیزیک بدنی قابل توجهی برخوردار باشند ودرتزریق نیروی غیر متخصص به آتش نشانی عین کم خردی است و باید به آن توجه ویژه شود.

ازموده شهردار بهشهر با گرامیداشت هفته دفاع مقدس و هفتم مهرماه روز آتش نشانی و ایمنی بر ضرورت آموزش مردمی و همگانی تخصص های آتش نشانی تاکید کرد و افزود: با آگاه سازی مردم از طریق رسانه ها می توان از وقوع بسیاری حوادث پیشگیری کرد.

در پایان مراسم صبحگاهی و رژه در سطح شهر با حضور مسئولان برگزار شد.
روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی بهشهر

چاپ چاپ